Cyhuddo dau o gynllwynio 21 lladrad

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn wedi cael eu cyhuddo o gynllwynio i gyflawni lladradau yn y canolbarth.

Mae'r ddau ddyn sy'n 34 oed a 35 oed wedi eu cyhuddo ynghylch troseddau a gyflawnwyd yn ardal Heddlu Dyfed-Powys rhwng Tachwedd 27 a Rhagfyr 16 eleni.

Fe fydd y ddau yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Llandrindod ddydd Mercher pan fydd cais yn cael ei wneud i'w cadw yn y ddalfa.

Mae Ynadon Aberhonddu wedi caniatáu 36 awr ychwanegol i'r heddlu holi'r dynion.

Cadarnhaodd y Ditectif Arolygydd Diane Davies fod ymchwiliad i gyfres o fyrgleriaethau tai wedi'i gynnal dan yr enw Ymgyrch Yak.

"Daethpwyd ar draws cerbyd o ddiddordeb i'n hymholiad wrth ddefnyddio technoleg soffistigedig a ddefnyddir i gefnogi swyddogion lleol i gadw'n cymunedau'n ddiogel.

"Arestiwyd dau ddyn a oedd yn defnyddio'r cerbyd, ac maent yn cael eu holi.

"Rydym mewn cysylltiad agos â heddluoedd eraill cyfagos ac ymhellach i ffwrdd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol