Un wedi marw a dau wedi eu hanafu

  • Cyhoeddwyd
Map o'r ardalFfynhonnell y llun, bbc

Mae dyn 63 oed wedi marw a dau ddyn arall yn yr ysbyty yn dilyn digwyddiad mewn tŷ yn Llanilltud Faerdref.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r eiddo yn St Anne's Drive, Llanilltud Faerdref am tua 9:15pm nos Fawrth.

Daeth yr heddlu, diffoddwyr a pharafeddygon o hyd i dri pherson - un wedi marw a dau arall yn anymwybodol.

Credir mai gwenwyn carbon monocsid sy'n gyfrifol.

Aed â'r ddau - yn eu 30au - i Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Mae un ohonynt mewn cyflwr difrifol iawn, a'r llall yn sefydlog.

Dywed Heddlu De Cymru nad yw'n ymddangos bod amgylchiadau amheus i'r digwyddiad.