Dirwy o £75,000 i werthwyr tai wedi marwolaeth contractwr

Cyhoeddwyd

Mae gwerthwr tai yn Y Trallwng wedi cael dirwy o £75,000 wedi i gontractwr cynnal a chadw oedrannus farw ar ôl cwympo o do.

Roedd Roger Jary, 79 oed, o'r Trallwng yn gontractwr hunangyflogedig a oedd yn gweithio i gwmni gwerthu tai Morris, Marshall a Poole.

Clywodd y llys bu Mr Jary'n atgyweirio garej a chafn tŷ unllawr yn Stryd Henfaes yn y dref ar Awst 2010 pan gwympodd tua dau fedr o do'r garej.

Canfu ymchwiliad gan Yr Awdurdod Iechyd a Diogelwch fod cwmni Morris, Marshall a Poole wedi cyflogi Mr Jary i wneud y gwaith cynnal a chadw ond methodd y cwmni sicrhau bod y gwaith wedi'i gynllunio a threfnu'n briodol na sicrhau bod y contractwr yn gymwys i wneud y gwaith.

'Mesurau diogelwch'

Cafodd Morris Marshall a Poole, oedd yn rheoli'r tŷ ar ran y landlord, eu herlyn gan Yr Awdurdod Iechyd a Diogelwch.

Plediodd y cwmni'n euog i dorri Adran 3(1) o Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974.

Cafodd Morris, Marshall a Poole ddirwy o £75,000 ac fe fydd rhaid i'r cwmni dalu holl gostau'r achos, sef £11,153.95.

Wedi'r achos, dywedodd arolygydd Yr Awdurdod Iechyd a Diogelwch, Chris Wilcox: "Byddai Roger Jary'n fyw heddiw pe bai mesurau diogelwch syml mewn lle.

"Roedd gan Morris, Marshall a Poole ddyletswydd i sicrhau diogelwch y rhai yr oedden nhw'n cyflogi - bydden nhw'n gweithio'n uniongyrchol iddyn nhw ai peidio.

"Os ydych chi'n rhedeg busnes rheoli eiddo mae'n rhaid i chi sicrhau bod unrhyw un rydych chi'n eu cyflogi i gynnal a chadw tai yn gymwys i wneud y gwaith."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol