Arestio dyn am drosedd hiliol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc

Cafodd dyn ei arestio yn dilyn digwyddiad treisgar yn Llanrwst yn oriau man fore Sadwrn diwethaf.

Fe gafodd y dyn ei ryddhau'n ddiweddarach ar fechnïaeth yr heddlu.

Bu'n rhaid i ddau ddyn gael pwythau mewn anafiadau i'w hwynebau wedi iddyn nhw gael eu taro y tu allan i fwyty Asha Balti.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod y digwyddiad wedi ei gofnodi fel "trosedd casineb" a bod y dyn wedi ei arestio am ymosod gyda chymhelliad hiliol.

Perchennog y busnes yw Haranur Rhaman, sy'n cael ei adnabod fel Raj. Dywedodd ei wraig Mrs Shorifa Rhaman fod dau berson yn gyfrifol am yr ymosodiad yn rhan o grŵp o bobl o ardal Blaenau Ffestiniog oedd yn Llanrwst ar noson allan.

Nid oedd Mr Rhaman yn un o'r rhai oedd angen triniaeth wedi'r digwyddiad am tua 12:30am fore Sadwrn - roedd y bwyty ar gau ar y pryd.

Ychwanegodd Mrs Rhaman fod digwyddiadau o'r fath yn bethau prin iawn.