Cwest: Merch 16 wedi lladd ei hun

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gabby Joseph yn 16 oed

Clywodd cwest yn Abertawe fod model 16 oed wedi lladd ei hun wedi i fachgen ddweud wrthi nad oedd am fynd allan i'r sinema gyda hi.

Roedd Gabrielle Joseph wedi dweud wrth ffrindiau ei bod am ladd ei hun cyn taflu ei hun o flaen trên.

Clywodd y gwrandawiad fod Gabrielle - oedd yn cael ei hadnabod fel Gabby pan oedd yn modelu i gwmni dillad Hollister - wedi cynhyrfu pan gafodd neges testun gan fachgen am 8:15pm yn canslo'u cyfarfod.

Awr a chwarter yn ddiweddarach, bu farw o anafiadau niferus pan gafodd ei tharo gan drên ger ei chartref.

Roedd wedi gadael neges i'w ffrindiau, a dywedodd y crwner Philip Rogers:

"Mae rhan olaf y neges yn dangos yn glir mai bwriad Gabby oedd lladd ei hun."

Cofnodwyd rheithfarn o hunanladdiad.

'Codi ymwybyddiaeth'

Mewn datganiad wedi'r cwest dywedodd ei theulu: "Rydym wedi ein chwalu oherwydd colled ein hannwyl ferch Gabrielle.

"Rydym wedi cael cefnogaeth aruthrol gan deulu a chyfeillion, ac fe fyddwn yn fythol ddiolchgar iddyn nhw am hynny.

"Wrth geisio symud ymlaen rydym yn ceisio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion fel hunanladdiad ymysg pobl ifanc a'r effaith ar y rhai sy'n cael eu gadael ar ôl.

"Hoffwn annog pobl ifanc i rannu eu problemau drwy siarad gyda rhywun y maen nhw'n ymddiried ynddynt. Does yr un broblem yn rhy fawr, ac mae help wastad ar gael."

Straeon perthnasol