Carchar i werthwr llofnodion ffug

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Mae dyn a werthodd gwerth £86,000 o femorabilia ffug ar wefan eBay wedi ei garcharu am 12 mis.

Cafodd fod Christian Cassidy, 36 oed, ei ddal ar ol ymchwilaid gan gyngor Conwy.

Clywodd y llys iddo ffugio llofnodion sêr fel Pelé, Ryan Giggs a Michael Schumchaer ar eitemau werthodd ar y wefan.

Ddydd Llun clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug, oedd yn eistedd yng Nghaer, fod Cassidy wedi gwerthu'r eitemau o dan enw ei gwmni Fantastic Sales 2009.

Cyfaddefodd Cassidy, gynt o Dowyn, Sir Conwy ond yn awr o Wythenshaw, Manceinion, ei fod wedi masnachu'n dwyllodrus.

Cwpan y Byd

Clywodd iddo werthu crysau tîm pêl droed Lloegr, gan honni iddynt gael eu harwyddo gan garfan Cwpan y Byd.

Yn ogystal fe werthodd lluniau wedi'u llofnodi, fflagiau, menig, cwpanau, rhaglenni a chlybiau golff - y rhan fwyaf yn eitemau ffug.

Yn ol ymchwiliad gan Gyngor Conwy roedd wedi gwneud elw o £86,000 mewn pum mis.

Penderfynodd y Barnwr Niclas Parry fod Cassidy wedi twyllo'r cyhoedd a busnesau.

"Mae troseddau fel hyn yn hawdd i'w cyflawni ond yn anodd ac yn gostus i'w datrys," meddai.

Dechreuodd yr ymchwiliad ym mis Medi 2009 pan brynodd cynrychiolydd cwmni Umbro grys ffug o'r wefan.

Cyfaddefodd Cassidy ei fod wedi masnachu'n dwyllodrus ym mis Mehefin, ond fe gafodd y ddedfryd ei gohirio tan fis Gorffennaf i'w alluogi i godi'r £25,000 roedd Cyngor Conwy wedi gwario i gynnal yr ymchwiliad.

Cafodd Cassidy wybod ar y pryd y byddai'n derbyn dedfryd ohiriedig pe bai'n talu'r arian i'r llys.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol