Codi ffensys i amddiffyn ysgolion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae fandaliaid wedi torri ffenestri a gwneud difrod i dŷ gwydr ysgol leol

Mae Cyngor Abertawe am sicrhau caniatâd ac arian i godi ffensys o amgylch rhai ysgolion er mwyn cadw fandaliaid a llosgwyr allan.

Mae'r argymhellion yma yn dilyn difrod i waith disgyblion gydag anghenion arbennig, dinistrio tŷ gwydr a cholli plwm oddi ar doeau ysgolion.

Ar ôl sicrhau caniatâd cynllunio, mae'r cyngor am ofyn am arian gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ffensys a giatiau o amgylch ysgolion cynradd Cadle a Gellionnen ac Ysgol arbennig Pen-y-bryn a'i uned awtistaidd yn Nhreforys.

"Rwy'n poeni ein bod yn gwario arian ddylid cael ei wario ar addysg, i atal ysgolion rhag cael eu difrodi gan fandaliaid," meddai Mike Day, y cynghorydd gyda chyfrifoldeb am addysg ar fwrdd y cyngor.

"Ond ni ddim yn gallu gadael i bethe fel yna (fandaliaeth) barhau gan eu bod yn achosi gofid i'r disgyblion.

"Rwy'n gobeithio na fydd yn rhaid codi rhagor o ffensys o amgylch ysgolion yr ardal, ond mae nifer o rai eraill eisoes wedi gorfod codi amddiffyniadau.

Un o'r achosion amlycaf i'r cynghorwyr Mike Day ac Audrey Clement yw'r difrod i ysgol arbennig Pen-y-bryn.

"Bydde wir yn well gen i os nad oedd angen ffensys, ond mae'n rhaid i mi gytuno gyda nhw," meddai Mrs Clement, cynghorydd ar gyfer Mynyddbach sydd â chysylltiadau agos gyda'r ysgol.

"Mae o'n anfoesol, ond eto os yw fandaliaid yn torri mewn dros y penwythnos ac yn dinistrio gwaith ac offer y plant, mae'n rhaid gwneud rhywbeth yn ei gylch o, er dyle'r arian yma cael ei wario ar ddarparu pethau ar gyfer y disgyblion."

Mae'r adroddiad i fwrdd y cyngor yn amcangyfrif bydd y gwaith yn costio £93,500. Y gobaith yw derbyn £60,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Maent wedyn am chwilio am ragor o arian i gynnig rhagor o amddiffyniadau i ysgolion Blaenymaes, Penllergaer a Pentrechwyth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol