Bysus yn lle trenau wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Tarodd y trên y lori wair ar groesfan ger Hendy-gwyn ar Daf

Bydd bysus yn parhau i gludo teithwyr trenau i'r gorllewin o Gaerfyrddin wrth i'r gwaith barhau i ailagor rheilffordd wedi i drên daro lori wair ddydd Llun.

Cafodd saith o bobl eu hanafu ar y gwasanaeth 9:10am o Aberdaugleddau i Fanceinion yn dilyn y gwrthdrawiad ger Hendy-gwyn ar Daf.

Cafodd gyrrwr y lori, dyn 48 oed o Lanboidy, ei arestio ar amheuaeth o beryglu diogelwch.

Dywedodd cwmni Network Rail bod eu peirianwyr yn ceisio adfer y gwasanaeth arferol cyn gynted â phosib.

Fe darodd un o Drenau Arriva Cymru y lori wair oedd yn llonydd ar groesfan ar draws ffordd anghysbell heb fod ymhell o Henllan Amgoed am tua 9:50am fore Llun.

Roedd bron 60 o deithwyr ar y trên.

Roedd angen triniaeth mewn ysbyty ar bump ohonyn nhw.

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain a Swyddfa Rheoleiddio'r Rheilffyrdd yn ymchwilio i achos y gwrthdrawiad.

Cafodd y gyrrwr lori 48 oed ei arestio brynhawn Llun a'i holi yng ngorsaf heddlu Hwlffordd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol