Gobaith newydd i dref ar ddechrau'r flwyddyn i Gwmbrân

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Fe fydd 350 o swyddi newydd yn cael eu creu fel rhan o sefydlu'r archfarchnad

Gall y gwaith ddechrau yn fuan yn y flwyddyn newydd ar yr hyn sydd wedi cael ei ddisgrifio fel y prosiect adfywio mwya' o'i fath yn hanes Cwmbrân.

Mae disgwyl i'r ailddatblygu greu cyfanswm o 770 o swyddi newydd a diogelu 400 o swyddi sydd eisoes yn ffatri cydrannau ceir Meritor.

Mae'r cynllun yn cynnwys archfarchnad Morrisons, gwesty, tafarn a swyddfeydd.

Yn ôl prif swyddog cynllunio Cyngor Torfaen, Duncan Smith, mae pawb yn anelu at gychwyn ym mis Ionawr.

"Mae hyn yn gwbl allweddol mewn amser o ddirwasgiad economaidd," meddai.

"I greu cynllun a fydd yn creu swyddi ac yn diogelu swyddi yn newyddion gwych i Gwmbrân ac i'r ardal yn ehangach, i dde Cymru.

"Rydym yn disgwyl cychwyn ar y gwaith yn fuan yn y flwyddyn newydd."

Mae disgwyl i gwmni Morrisons greu 350 o swyddi newydd, 100 o swyddi llawn amser a'r gweddill yn swyddi rhan amser.

Mae'r datblygiad ar y cyd rhwng y cyngor a chwmni Meritor i greu tafarn, gwesty a swyddfeydd newydd a fydd yn arwain at 270 o swyddi newydd.

Dywedodd Mr Smith nad oes disgwyl i'r gwaith ar y rhan yma o'r cynllun gychwyn am flwyddyn i 18 mis arall gan fod angen gwneud gwaith paratoi'r safle.

Bydd adeiladau sydd yno eisoes yn cael eu dymchwel.

Canolfan dechnoleg

"Rydym yn gobeithio y bydd y datblygiad yma yn arwain at ddenu mwy o fuddsoddiad i'r ardal," ychwanegodd Mr Smith.

Mae disgwyl i gwmni Meritor greu 150 o swyddi eraill at y 400 o bobl sy'n cael eu cyflogi eisoes ganddyn nhw yng Nghwmbrân.

Mae'r cwmni yn buddsoddi yn eu canolfan ddatblygu technoleg Ewropeaidd ar gyfer gwneud breciau.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Fe fydd y buddsoddiad yn diogelu a chreu swyddi newydd

Bydd hyd at 40 o'r swyddi newydd yn yr adran datblygu busnes a pheirianneg tra bydd y gweddill yn yr adran gweithgynhyrchu.

Eglurodd cyfarwyddwr Meritor, Richard Thomas, ei fod yn edrych ymlaen at y cynlluniau a fydd o fudd i'r dref.

"Rydym yn brif gyflogwr yn yr ardal, ac mewn sawl ffordd yn angor i gyflogwyr yr ardal.

"Rydym wedi bod yma am bron i 70 mlynedd ac yn gweld lot o bobl o gwmpas sydd â pherthnasau wedi gweithio i i.

"Mae hi wedi bod yn amser hir cyrraedd y safle yma, ond dwi'n credu bod hyn yn ddatblygiad da ar gyfer Cwmbrân."

Fe wnaeth dalu teyrnged i'r gweithlu gan ddweud eu bod wedi bod yn hyblyg dros y blynyddoedd mewn cyfnod anodd.

"Rydym eisiau cadw'r sgiliau sydd yma gyda'i gilydd a dangos ein bod yr un mor deyrngar iddyn nhw ag y maen nhw wedi bod.

"Mae'n gwneud synnwyr busnes da."

Mae'r datblygiad wedi cael ei ddisgrifio yn y gorffennol gan y cyngor fel y "prosiect adfywio mwya' o'i fath yn hanes y dref".

"Er gwaetha'r dirwasgiad, Cwmbrân yw'r lle i fod," ychwanegodd Mr Smith.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol