Gyrrwr lori wedi'i arestio wedi gwrthdrawiad trên

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Y trên yn y digwyddiad oedd y gwasanaeth 0910 o Aberdaugleddau i Fanceinion

Mae dyn oedd yn gyrru lori wellt, oedd mewn gwrthdrawiad â thrên fore Llun, wedi cael ei arestio ar amheuaeth o beryglu diogelwch.

Cafodd saith o bobl ar y gwasanaeth o Aberdaugleddau i Fanceinion fan anafiadau wedi'r digwyddiad ger Hendy-gwyn ar Daf am 9:50am ac aed â phump i'r ysbyty.

Cafodd teithwyr eu symud oddi ar y trên a'u cludo ar fysus rhwng Aberdaugleddau a Chaerfyrddin.

Yn y cyfamser, cafodd peirianwyr eu hanfon i'r safle i asesu'r difrod.

Cadarnhaodd Heddlu Trafnidiaeth Prydain fod dyn lleol 48 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o beryglu diogelwch.

'Synnu'

Meddai Sandra England, comander yr heddlu trafnidiaeth yng Nghymru: "Mae ein hymchwiliadau'n parhau i achos y gwrthdrawiad, gan gynnwys ceisio darganfod sut y daeth y cerbyd i fod ar y lein ar y pryd.

"Fel rhan o'r ymchwiliad, cafodd gyrrwr y cerbyd - dyn 48 oed o Lanboidy - ei arestio ar amheuaeth o beryglu diogelwch.

"Cafodd ei gludo i orsaf yr heddlu yn Hwlffordd, ble mae'n cynorthwyo swyddogion gyda'u hymholiadau.

"Mae mesurau'n cael eu gweithredu i symud y cerbyd o'r trac ond, yn y cyfamser, mae'r ffordd yn parhau ynghau'r ddwy ochr i'r groesfan."

Dywedodd rhai o'r teithwyr ar y trên eu bod wedi synnu na chafodd unrhyw un ei anafu'n ddifrifol.

Bu'n rhaid cludo pump o bobl i'r ysbyty wedi'r ddamwain.

Yn ôl cwmni Trenau Arriva Cymru, roedd ychydig llai na 60 o deithwyr ar eu gwasanaeth 9:10am rhwng Aberdaugleddau a Manceinion.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar groesfan ger Hendy-gwyn ar Daf ar y ffordd i Henllan Amgoed.

Cafodd pedair injan dân eu hanfon i'r digwyddiad - o Hendy-gwyn ar Daf, Crymych, Caerfyrddin a Hwlffordd.

Yn ôl y gwasanaeth tân, roedd rhwystr wedi dod lawr ar ben lori, oedd yn cario gwellt, cyn i'r trên daro yn erbyn y lori.

Cafodd dau ambiwlans a'r Gwasanaeth Ambiwlans Awyr eu hanfon i'r ddamwain.

Oedi

Erbyn 1:30pm roedd y teithwyr i gyd wedi cael eu symud oddi ar y trên yn ddiogel.

Mae'r ddamwain wedi achosi oedi i wasanaethau trên yn yr ardal.

Bu gwasanaeth gwennol yn rhedeg rhwng Aberdaugleddau a Chaerfyrddin ers 2:00pm, ond roedd y cwmni'n cynghori teithwyr i gysylltu â nhw neu''r llinell ymholiadau rheilffordd cyn teithio.

Mae Arriva yn obeithiol na fydd gormod o effaith ar wasanaethau eraill ond maen nhw'n rhybuddio y gallai rhai gwasanaethau gael eu canslo neu eu hoedi.

'Difrifol iawn'

Mewn datganiad, dywedodd cwmni Network Rail:

"Rydym yn ystyried y digwyddiad yn ddifrifol iawn ac mae ein tîm argyfwng ar y safle ar hyn o bryd yn gweithio gyda'r asiantaethau priodol ar y digwyddiad.

"Ein blaenoriaeth nawr yw sicrhau diogelwch pawb ar y trên tra'n cynorthwyo'r heddlu gyda'r ymchwiliad cyn i ni wneud unrhyw waith trwsio argyfwng.

"Mae amharu ar y gwasanaeth trenau rhwng Aberdaugleddau a Chaerfyrddin ar hyn o bryd, ac rydym yn cynghori teithwyr i wirio manylion eu taith gyda gwasanaeth Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol neu Trenau Arriva Cymru cyn cychwyn."

Fe fydd swyddogion yn gweithio drwy'r nos er mwyn adfer gwasanethau cyn gymted â phosib.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol