Gwadu pryderon am newidiadau ITV

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunMae'r NUJ yn darogan y bydd rhaglenni fel The Ferret a Wales This Week yn diflannu

Mae 'na obaith na fydd rhaglenni materion cyfoes ar ITV Cymru'n cael eu torri os bydd y sianel yn cyflwyno newidiadau i'w hamserlen newyddion.

Mae ITV wrthi'n cynnal adolygiad, allai arwain at sefydlu un rhaglen awr o hyd am 6:00pm fyddai'n cyfuno newyddion rhwydwaith a Chymreig.

Dywedodd y darlledwr nad oedd unrhyw gynlluniau i newid pethau a bod y sibrydion yn "gamarweiniol".

Yn ôl undeb newyddiadurwyr yr NUJ, mae'n newyddion da y bydd rhaglenni yn parhau.

Mae'r drwydded ddarlledu sydd gan ITV Wales yn galw ar y sianel i gynhyrchu awr a hanner o gynnwys materion cyfoes fel The Ferret a Wales This Week bob wythnos.

Dywed yr NUJ y byddai newidiadau arfaethedig yn cwtogi'r ddarpariaeth yna, ac yn arwain at raglenni sydd wedi hen sefydlu yn dod i ben.

'Hyderus'

Meddai Nicholas Whitehead, swyddog NUJ yn ITV Cymru, ei fod bellach yn obeithiol am ddyfodol rhaglenni materion cyfoes fel The Ferret a Wales This Week ar ôl cynllun peilot o'r "awr newyddion".

"Rwy'n eitha' hyderus y bydd rhaglenni materion cyfoes yn parhau yn 2012," meddai.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Peter Black o'r Democratiaid Rhyddfrydol, sydd yn eistedd ar bwyllgor y Cynulliad ar ddyfodol y cyfryngau yng Nghymru, wrth BBC Cymru ei fod yn bryderus am y newid arfaethedig.

"Fy nealltwriaeth i o faterion cyfoes yw eich bod yn tueddu edrych ar y newyddion mewn mwy o ddyfnder, ac mae'n anodd gweld sut y gallwch wneud dadansoddiad dyfnach o'r hyn sy'n digwydd mewn slot 10 munud," meddai.

"Mae'n ymddangos i mi mai rhaglen hanner awr yw'r ffordd orau o wneud hynny.

'Pryderon'

"Mae gen i bryderon am y fformat newydd, ond rhaid i ni aros i weld beth fydd diwedd hyn.

"Rwy'n deall mai peilot yw hwn - arbrawf gan ITV - a tan i ni weld sut beth fydd y cynnyrch mae'n anodd rhoi barn, ond mae gen i bryderon, ac rwy'n credu y bydd pryderon gan eraill hefyd."

Mewn datganiad dywedodd ITV: "Mae'r sibrydion yn gamarweiniol.

"Does gennym ddim cynlluniau i newid cynnyrch materion cyfoes yng Nghymru."

Mewn cyfarfod mewnol i staff yr wythnos ddiwethaf, dywedodd cyfarwyddwr newyddion ITV, Michael Jeremy, ei fod yn disgwyl y bydd ITV Wales yn parhau i wneud rhaglenni materion cyfoes, unwaith y bydd y penderfyniad terfynol wedi ei wneud am yr "awr newyddion".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol