Cŵn yn ymosod: AC yn dweud bod 'angen microsglodyn'

  • Cyhoeddwyd
Daeargi tarw Sir StaffordFfynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
O fewn tair blynedd roedd 497 o ymosodiadau

Mae Aelod Cynulliad wedi dweud ei bod hi o blaid rhoi microsglodyn mewn cŵn oherwydd ystadegau am ymosodiadau ar bobl.

Ar gyfartaledd, meddai'r heddlu, roedd cŵn yn ymosod ar bobl yng Nghymru bron bod yn ail ddiwrnod.

O fewn tair blynedd fe gafodd 497 o ymosodiadau eu cofnodi ond ni chymerwyd camau yn erbyn y rhan fwyaf o berchnogion.

Fe gafodd AC Llafur Gogledd Caerdydd, Julie Morgan, y manylion wedi iddi wneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

"Mae'n bosib bod y nifer yn uwch oherwydd doedd gwybodaeth rhai heddluoedd ddim yn gyflawn." meddai.

'Pwysig'

'Dylai perchnogion sylweddoli pa mor bwysig yw gofalu am eu hanifeiliaid anwes," meddai.

"Mae ymarfer rheolaidd yn golygu na fydd y ci'n rhy ymosodol.

"Fe fydd perchnogion yn gorfod cymryd mwy o gyfrifoldeb - bydd yr heddlu'n gallu defnyddio'r microsglodyn i'w holrhain nhw."

Dywedodd fod y Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths, yn ystyried defnyddio microsglodion yn orfodol.

Anafu

"Dwi o blaid hyn gant y cant."

Dywedodd fod bachgen yn ei hetholaeth wedi ei anafu yn gynt eleni a bod y ci wedi ei ddifa.

Mae Clwb y Cytiau Cŵn wedi dweud y dylai microsglodyn gael ei roi ymhob ci.

Yn y cyfamser, dywedodd Kevin Jones, Ysgrifennydd Clwb Daeargi Tarw Sir Stafford yn Ne Cymru, y dylai perchnogion fod yn gyfrifol.

"Gall unrhyw gi gnoi. Y perchennog sy'n gyfrifol ac mae'r microsglodyn yn syniad da."