Ditectif: 'Y ddau'n ddideimlad'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunCafwyd Kaniel Martin ac Avie Howell hefyd yn euog o lofruddio siopwraig leol

Mae ditectif, a helpodd ddal llofruddion Ben a Catherine Mullany, wedi dweud eu bod yn "ddideimlad a thrahaus".

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Keith Niven y byddai Avie Howell a Kaniel Martin wedi lladd rhywun unwaith eto pe baen nhw ddim wedi eu dal ar ynys Antigua yn 2008.

Roedd yr ymchwiliad i'r llofruddiaeth, meddai, yn "gymhleth a heriol".

Cafodd Ben a Catherine Mullany o Bontardawe eu saethu ar ddiwrnod ola eu mis mêl.

Ym mis Gorffennaf cafwyd Avie Howell, 20 oed, a Kaniel Martin, 23 oed, yn euog o lofruddio.

Fe'u cafwyd yn euog hefyd o lofruddio Woneta Anderson, siopwraig ar yr ynys.

Ddydd Gwener fe gafodd y ddau dair dedfryd oes yr un.

Gofyn am help

Fe gafodd tîm o Brydain, gan gynnwys Mr Niven a'r Ditectif Arolygydd (ar y pryd) Mike Cranswick o Heddlu'r De, ei anfon wedi i'r Prif Weinidog, Baldwin Spencer, ofyn am help.

"Roeddwn i wedi gweithio yn y Caribî o'r blaen ac yn gwybod bod adnoddau'n brin.

"Ar y pryd doedd dim bas data olion bysedd a phrin bod 'na arbenigedd fforensig."

Dywedodd fod y gwres yn ffactor pwysig gan y byddai'r DNA ddirywio'n gyflym.

ffynhonnell y llun, BBC elvis
disgrifiad o’r llunRoedd y cwpl newydd briodi ac ar eu mis mêl pan gawson nhw eu saethu

"Ond roedden ni'n benderfynol o gael cyfiawnder yn enwedig o gofio profiad dirdynnol y teuluoedd.

"Roedd y trais yn ormodol a dim ond swm bach o arian gafodd ei ddwyn, camera digidol rhad a ffonau symudol.

"Yn sicr, y prif reswm am y drosedd oedd llofruddio."

Ymosodwyd ar Ben a Catherine, y ddau yn 31 oed, yn Antigua ar Orffennaf 27, 2008.

Dim edifeirwch

Bu farw Catherine yn syth wedi iddi gael ei saethu yn y bwthyn oedd yn rhan o'r gwesty.

Anafwyd ei gŵr yn ddifrifol a chafodd ei gludo yn ôl i Gymru cyn marw wythnos yn ddiweddarach.

Yn ystod yr achos llys ni wnaeth y ddau, oedd wedi gwrthod rhoi tystiolaeth, ddangos unrhyw edifeirwch.

Roedden nhw wedi honni eu bod yn ddieuog.

Straeon perthnasol