'Yn falch eu bod dan glo am byth'

  • Cyhoeddwyd
Marilyn a Ken MullanyFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Rhieni: 'Fyddwn ni byth yn dod dros y golled'

Mae rhieni dyn o Gwm Tawe y lladdwyd e a'i wraig dair blynedd yn ôl wedi mynegi eu rhyddhad y bydd y ddau lofrudd yn treulio gweddill eu hoes dan glo.

Cafodd Ben a Catherine Mullany o Bontardawe eu saethu ar ddiwrnod ola eu mis mêl.

Dywedodd Marilyn a Ken Mullany eu bod nhw'n falch bod yr achos drosodd.

"Fyddwn ni byth yn dod dros y golled," meddai'r ddau.

Ym mis Gorffennaf cafwyd Avie Howell, 20 oed, a Kaniel Martin, 23 oed, yn euog o lofruddio Ben a Catherine Mullany.

Fe'u cafwyd yn euog hefyd o lofruddio Woneta Anderson, siopwraig ar yr ynys.

Mae'r ddau wedi cael tair dedfryd oes yr un am lofruddio'r tri.

'Yn sydyn'

Dywedodd Mrs Mullany: "Roedd llawer o oedi cyn y ddedfryd.

"Yn gynt yn y mis roedd y barnwr wedi dweud bod angen ystyried materion yn ofalus.

"Pan ddaeth y ddedfryd fe ddaeth yn sydyn."

Dywedodd bod eu rhyddhad yn "anferth".

"Rydyn ni'n ddiolchgar i'r heddlu ym Mhrydain ac yn Antigua fod cyfiawnder wedi ei weinyddu.

"Yn ystod yr amser anodd hwn mae teulu, ffrindiau a phobol ddierth wedi ein cefnogi ni.

"Ond rydyn ni'n gweld eisie Ben a Cath yn fawr iawn."

Ymosodwyd ar Ben a Catherine, y ddau yn 31 oed, yn Antigua ar Orffennaf 27, 2008.

Dienyddiad

Bu farw Catherine yn syth wedi iddi gael ei saethu yn y bwthyn oedd yn rhan o'r gwesty.

Anafwyd ei gŵr yn ddifrifol a chafodd ei gludo yn ôl i Gymru cyn marw wythnos yn ddiweddarach.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd Kaniel Martin ac Avie Howell, yn euog o lofruddio siopwraig leol

Yn ystod yr achos llys ni wnaeth y ddau, oedd wedi gwrthod rhoi tystiolaeth, ddangos unrhyw edifeirwch.

Roedden nhw wedi honni eu bod yn ddieuog.

"Dwi wedi fy nghyffwrdd gan y golled drasig o lofruddiaethau disynnwyr," meddai'r barnwr.

"Dim ond dychmygu'r digwyddiadau trasig y gallwn ni ... mae'n debyg bod y rhai fu farw wedi eu brawychu."

Ychwanegodd nad oedd 'na ddim y gallai ei ddweud na'r llys ei wneud i roi cysur i deuluoedd Mr a Mrs Mullany neu Mrs Anderson.

Ond dywedodd fod y ddau'n llofruddwyr dideimlad.