Llai o oriau'n cythruddo cwsmeriaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Y banc: Dim modd cyfiawnhau'r oriau agor presennol oherwydd llai o gwsmeriaid

Mae bwriad banc i agor un diwrnod yr wythnos wedi cythruddo cwsmeriaid a phobl leol.

O Chwefror 20 ymlaen bydd unig fanc Hendy-gwyn ar Daf ger Caerfyrddin ar agor ar ddydd Mawrth yn unig yn lle rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

Ar un adeg roedd pedwar banc yn y dre ond y Nat West yw'r unig un sy'n dal ar agor a chyda phoblogaeth o 1,800 mae'r bobl leol wedi eu syfrdanu.

Mae Cyngor y Dre a busnesau lleol wedi lansio deiseb er mwyn pwyso ar y banc i ailfeddwl a chynnig oriau mwy hyblyg.

Dywedodd y Cynghorydd Diane Evans: "Rhaid meddwl am yr hen bobol. Ble maen nhw'n mynd i ga'l eu harian?"

Mewn datganiad dywedodd y banc nad oedd modd cyfiawnhau'r oriau agor presennol oherwydd llai o gwsmeriaid.

Anghyfleus iawn

Fe fyddai gweithwyr yn cael eu hanfon i ganghennau trefi gerllaw ar adeg brysur, meddai.

Ond dywedodd Simon Hart, Aelod Seneddol Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, y byddai agor am un diwrnod yr wythnos yn anghyfleus iawn i fusnesau lleol.

"Bydd yr henoed yn gorfod teithio i San Clêr neu Arberth ac yn yr ardal hon dyw gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus ddim yn rheolaidd."

Os oedd rhai am fancio ar-lein, meddai, roedd y gwasanaeth band eang yn "fylchog".

"Dwi'n poeni taw hwn yw dechrau'r diwedd a chyn bo hir na fydd banc yn y dre hon."

Straeon perthnasol