Yr economi a phroblemau thraffig yn achos pryder

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Mae siopwyr yn poeni am dagfeydd traffig

Mae dirprwy faer wedi ailsefydlu Siambr Fasnach oherwydd pryder am ddyfodol siopau'r Stryd Fawr.

Dywedodd Phil Watkins fod dyfodol y Drenewydd yn edrych yn ddu oherwydd yr economi a phroblemau traffig.

Mae gyrwyr wedi wynebu tagfeydd ers tro, meddai, ond roedd y sefyllfa'n waeth ers i oleuadau gymryd lle cylchdro ger archfarchnad Tesco.

Er bod bwriad i godi ffordd osgoi, ond mae'n debyg na fydd hynny'n digwydd tan 2014.

Agor yn hwyr

Rhoddwyd y gorau i gyfarfodydd yr hen Siambr Fasnach flynyddoedd yn ôl oherwydd diffyg diddordeb.

Dywedodd Mr Watkins ei fod am i fusnesau ddangos diddordeb mewn cynlluniau fydd yn hybu masnach.

Hyd yn hyn mae 24 o fusnesau'n aelodau o'r siambr newydd ac maen nhw wedi cytuno i agor siopau yn hwyr ar ddydd Iau cyn y Nadolig.

Yn ôl y siambr, mae archfarchnadoedd y tu allan i'r dref a chystadleuaeth trefi mawr dros y ffin wedi effeithio ar y Stryd Fawr.

'Hyd at awr'

"Mae canol y dre yn lle eithaf llwm. Mae pobl yn cwyno nad oes yna bethau ar eu cyfer," meddai Mr Watkins.

"Ac mae'r traffig yn ei gwneud yn anodd i bobl ddod i'r dref. Os ydyn nhw'n o fewn 10 milltir mae'n gallu cymryd hyd at awr i gyrraedd canol y dref.

"Mae pobl yn osgoi'r lle."

Dywedodd Ian Williams, perchennog Gwesty'r Elephant and Castle fod 36 yn bresennol yng nghyfarfod diwethaf y siambr.

"Mae tagfeydd yn golygu bod pobl yn gyndyn o ddod i ganol y dref.

"Ni sy'n diodde. Mae ffordd osgoi newydd yn hanfodol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol