Dedfryd oes am lofruddio cwpl o Bontardawe

  • Cyhoeddwyd
Ben a Catherine MullayFfynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cwpl newydd briodi ac ar eu mis mêl pan gawson nhw eu saethu

Mae'r ddau ddyn a gafwyd yn euog o lofruddio cwpl o Gymru tra ar eu mis mêl yn Antigua yn 2008 wedi cael dedfrydau oes gan Uchel Lys yr ynys.

Ym mis Gorffennaf eleni cafwyd Avie Howell, 20 oed, a Kaniel Martin, 23 oed, yn euog o lofruddio Ben a Catherine Mullany wedi i'r rheithgor drafod am 10 awr.

Mae'r ddau wedi osgoi'r gosb eithaf, sy'n dal i fodoli ar yr ynys.

Er hyn, dywedodd y barnwr fod y troseddau yn rhai "difrifol gyda'r trais mwya eithafol".

Fe'u cafwyd yn euog hefyd o lofruddio Woneta Anderson, siopwraig ar yr ynys.

Mae'r ddau wedi cael tair dedfryd oes yr un am lofruddio'r tri.

Roedden nhw wedi saethu Mr a Mrs Mullany cyn dwyn eu heiddo oedd yn cynnwys arian, camer a dau ffôn symudol

Roedd amgylchiadau marwolaeth Mrs Anderson, lai na phythefnos yn ddiweddarach, yn debyg.

Ymosodwyd ar Mr a Mrs Mullany, y ddau yn 31 oed, ar ddiwrnod olaf eu mis mêl yn Antigua ar Orffennaf 27, 2008.

Dienyddiad

Bu farw Mrs Mullany yn syth wedi iddi gael ei saethu yn y bwthyn oedd yn rhan o'r gwesty.

Anafwyd ei gŵr yn ddifrifol a chafodd ei gludo yn ôl i Gymru cyn marw wythnos yn ddiweddarach.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd Kaniel Martin ac Avie Howell, yn euog o lofruddio siopwraig leol

Yn ystod yr achos llys wnaeth y ddau, oedd wedi gwrthod rhoi tystiolaeth, ddim dangos unrhyw edifeirwch.

Roedden nhw wedi honni eu bod yn ddieuog.

Ar un adeg roedden nhw'n wynebu'r gosb eithaf am lofruddiaethau oedd wedi dwyn anfri ar enw da'r ynys.

Dywedodd y barnwr Richard Floyd nad oedd y llofruddiaethau'r ymhlith "y gwaetha o'r gwaetha" gan olygu na allai gyflwyno'r gosb eithaf.

Rhoddwyd dedfryd o garchar am oes.

Dywedodd y barnwr nad oedd un o'r dynion yn fwy o arweinydd na'r llall ac felly nad oedd modd gwahaniaethu cosb y ddau.

"Dwi wedi fy nghyffwrdd gan y golled drasig o lofruddiaethau disynnwyr," meddai'r barnwr.

"Dim ond dychmygu'r digwyddiadau trasig allwn ni....mae'n debyg bod y rhai fu farw wedi eu brawychu."

Dywedodd bod y troseddau yn ddifrifol gyda'r trais mwya eithafol am fod y ddau "eisiau budd economaidd a thrachwant".

Ychwanegodd nad oed 'na ddim y gall ei ddweud na'r llys ei wneud i roi cysur i deuluoedd Mr a Mrs Mullany neu Mrs Anderson.

Ond disgrifiodd y ddau fel llofruddwyr dideimlad.

Cwest

Mae'r ddau yn wynebu achos llys arall ar ôl cael eu cyhuddo o lofruddio Tony Lousia o Syria ym mis Mehefin 2008 ac ym mis Gorffennaf 2008 o lofruddio'r myfyriwr Kareem Rafique Harris.

Roedd cwest yn Abertawe ym mis Tachwedd wedi clywed fod marwolaeth Mr a Mrs Mullany yn debyg i ddienyddiad ac fe gafodd rheithfarn o ladd anghyfreithlon ei chofnodi yn achos y ddau.

Gorfodwyd y ddau i benlinio wrth ymyl eu gwely yng ngwesty Cocos cyn iddyn nhw gael eu saethu yn eu pennau.

Clywodd y cwest fod pobl eraill yn y gwesty wedi clywed sgrechfeydd a sŵn saethu am 5:00am.

Galwyd yr heddlu ac fe ddaethon nhw o hyd i Catherine Mullany yn farw, a'i gŵr Ben wedi ei anafu'n ddifrifol.

Mae Aelod Seneddol Castell-nedd, Peter Hain, wedi croesawu'r dedfrydau oes.

"Mae 'na ryw fath o gyfiawnder i'r teuluoedd o'r diwedd," meddai.

"Dyma gwpl gwych o Gwm Tawe a oedd â chymaint i'w gynnig.

"Roedd eu llofruddiaeth yn drasiedi annisgrifiadwy ym mhob ystyr. Mae'r teuluoedd wedi cael rhyw fath o ddiwedd oherwydd newyddion heddiw."