'Diwedd cyfnod' i Wersyll Glan-llyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd cegin a chaban bwyta newydd yn y gwersyll

Mae'r swper olaf wedi ei weini mewn cegin enwog.

Ar ôl bwydo dros 500,000 o blant Cymru dros gyfnod o 62 o flynyddoedd a pharatoi 120,000 prydau o fwyd bob blwyddyn, mae'r amser wedi dod i ffarwelio â chegin wreiddiol Gwersyll yr Urdd yng Nglan-llyn.

Fel rhan o ddatblygiad Canolfan Ragoriaeth Eryri fe fydd y gwersyll yn cael cegin a chaban bwyta newydd.

Bydd y gegin bresennol yn cael ei throi'n dderbynfa a swyddfeydd a bydd y caban bwyta yn cael ei ehangu fel y bydd lle i 48 ychwanegol.

Symud dros dro

Y bwriad yw gwella ansawdd y gwersyll ond heb amharu ar gymeriad y rhan hon o Blas Glan-llyn.

Mae'r gwaith adeiladu eisoes wedi dechrau ac mae disgwyl i'r cyfan fod yn barod erbyn mis Mawrth 2012.

Yn y cyfamser, bydd cegin a chaban bwyta Glan-llyn yn symud i'r Neuadd Chwaraeon dros dro.

Ers i'r gwersyll agor ei ddrysau yn 1950, ychydig o newidiadau sydd wedi bod yn y gegin.

Mae'r gegin wedi cynnig gwaith i ugeiniau o bobl leol dros y blynyddoedd, gyda nifer fawr o bobl ifanc lleol yn cael eu cyflogi dros benwythnosau ac yn ystod tymor yr haf.

"Mae hwn yn sicr yn ddiwedd cyfnod yng Nglan-llyn gan fod y gegin yn rhan mor allweddol o'r gwersyll," meddai Huw Antur, y cyfarwyddwr.

'Grantiau'

"Ond mae'n rhaid symud ymlaen i wella'r cyfleusterau o hyd ar gyfer y gwersyllwyr ac ar gyfer y staff.

"Rydyn ni'n falch iawn o fod yn gweithio gyda phartneriaid Canolfan Ragoriaeth Eryri i wireddu'r datblygiad ac yn ddiolchgar iawn am y grantiau sydd wedi galluogi hyn i ddigwydd."

Mae Canolfan Ragoriaeth Eryri yn cynnwys partneriaid sy'n gweithio yn y maes awyr agored a hamdden yn ardal Meirionnydd ac sydd wedi eu hariannu'n rhannol gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd, yr NDA, Parc Cenedlaethol Eryri a Phartneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol