Taliadau: Cyngor yn gorfod ailystyried

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Yn y sir mae tua 30 o gartrefi gofal preifat

Mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu y bydd Cyngor Sir Penfro yn gorfod ailystyried unwaith eto faint y maen nhw'n talu cartrefi gofal preifat am lefydd unigol i gleifion.

Roedd saith o gwmnïau wedi ennill achos yn erbyn y cyngor wedi i'r cyngor golli adolygiad barnwrol yn Rhagfyr yn erbyn pedwar cwmni.

Wedi'r achos cynigiodd y cyngor godi'r taliad o £390 y claf i £448 y claf.

Wedyn cynigiodd godi'r taliad i £464.

Ond mae perchnogion cartrefi gofal wedi dadlau'n llwyddiannus fod rhaid i'r cyngor ailystyried unwaith eto.

Penderfynodd yr Uchel Lys nad oedd y cyngor wedi dilyn y patrwm ariannu gafodd ei gytuno ac nad oedd wedi ystyried yn ddigonol nifer o ffactorau wrth gyrraedd y taliad terfynol.

'Ffynhonell gofid'

Dywedodd y cyngor eu bod yn siomedig iawn.

"Bydd aelodau'r cyngor yn gorfod ystyried y mater yn y Flwyddyn Newydd.

"A bydd y sefyllfa y mae'r cyngor ynddi yn ffynhonell gofid i lywodraeth leol.

"Drwy'r Deyrnas Gyfunol mae'r gwasanaeth gofal mewn argyfwng."

Yng Nghymru, meddai, taliadau Cyngor Sir Benfro i gartrefi gofal oedd ymhlith y rhai uchaf.

"Serch hynny, rydyn ni'n croesawu'r ffaith na fydd talaiadau olgyfeiriol neu fe fydden ni wedi gorfod talu tua £6 miliwn."

Yn y sir mae tua 30 o gartrefi gofal preifat.

Fframwaith

Wedi achos y llynedd rhybuddiodd y cyngor y byddai'r dyfarniad yn golygu £1.5m yn ychwanegol eleni.

Dywedodd y Gymdeithas Llywodraeth Leol yng Nghymru: "Rydyn ni'n siomedig a bydd angen ystyried manylion ac oblygiadau'r dyfarniad."

Byddai'r mudiad, meddai, yn ceisio trafod â Llywodraeth Cymru, Fforwm Gofal Cymru ac eraill er mwyn edrych yn fanwl ar fframwaith darpariaeth gofal.

"Er lles pawb mae angen ateb ariannol cynaliadwy yn wyneb y cyni economaidd presennol a demograffeg poblogaeth sy'n heneiddio."

Straeon perthnasol