Eira: Angen gofal mewn mannau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai'r glaw droi'n eira yn oriau mân fore Gwener

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi uwchraddio rhybuddion am eira mewn rhannau o Gymru fore Gwener.

Dywedodd swyddogion y gallai hyn effeithio ar deithio ac y gallai dros 10cm o eira ddisgyn ar dir uchel.

Yn gynnar fore Gwener roedd eira eisoes yn achosi trafferthion mewn mannau.

Mae'r A55 wedi cau i gyfeiriad y dwyrain ger Allt Rhuallt wedi i lori fynd allan o reolaeth fore Gwener rhwng cyffordd 28 a 29. Mae'r ffordd i'r gorllewin yn dal ar agor.

Daeth rhybudd i yrwyr fod yn ofalus ar yr A55 ar Ynys Môn ger Llanfairpwll - cyffordd 8.

Mae amodau gyrru hefyd yn anodd ar yr A465 ffordd Blaenau'r Cymoedd y agos i gylchfan Dowlais (A4060) a ger yr A4047 (Brynmawr).

Roedd adroddiadau hefyd fod angen gofal wrth deithio yn ardal Dolgellau o'r Cross Foxes i fyny am Rhydymain a'r Bala.

Dywedodd llawer o'r gwasanaethau brys nad oedden nhw wedi eu galw dros nos, er bod eira wedi disgyn mewn ambell le.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai glaw trwm droi'n eira yn gynnar fore Gwener.

Eirlaw sy'n fwyaf tebygol ar dir isel, ond dyw eira ddim yn cael ei ddiystyru.

'Ansicrwydd'

Dywedodd dyn tywydd BBC Cymru, Derek Brockway: "Ar sail y wybodaeth ddiweddaraf gan y Swyddfa Dywydd, tir uchel yn ne a chanolbarth Cymru fydd yn diodde' waethaf oherwydd eira ond, wrth gwrs, fe allai'r sefyllfa newid yn ddiweddarach.

"Mae yna beth ansicrwydd o hyd am gyfeiriad gwasgedd isel sy'n gwaethygu ac yn symud i mewn o Fôr Iwerydd.

"Gallai newid cyfeiriad o rwng 50 a 100 milltir olygu gwahaniaeth mawr wrth feddwl am ba rannau o Brydain fydd yn cael glaw trwm, eira a gwyntoedd cryfion."

Gyrwyr

Mae rhybudd y Swyddfa Dywydd am eira bellach yn ambr (byddwch yn barod) mewn rhannau o Gymru gyda rhybudd melyn (byddwch yn ymwybodol) mewn rhannau eraill.

Mae'r rhybuddion yn ystyried pa mor debygol yw eira ac effaith y tywydd.

Gallai rhannau o'r canolbarth, cymoedd y de a Sir Fynwy weld cymaint â 2-5cm o eira yn ystod dydd Gwener.

Wrth i'r tywydd gaeafol barhau, mae'r heddlu yn cynghori gyrwyr i sicrhau fod ganddyn nhw ddigon o betrol yn eu ceir, bod batri eu ffôn symudol yn llawn a bod ganddyn nhw ddigon o ddillad cynnes sy'n atal dŵr, bwyd, dŵr a thortsh gyda nhw.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol