Cymeradwyo cau ysgolion cynradd

Cyhoeddwyd

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Bydd ysgol gymuned aml-safle yn cymryd lle'r ysgolion fydd yn cau

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi pleidleisio i gau ysgolion Brithdir, Dinas Mawddwy, Ieuan Gwynedd a Machreth yn ardal Dolgellau.

Bydd yr ysgolion yn cau yn ystod 2013 fel rhan o gynllun £1.6 miliwn i ad-drefnu addysg yn nalgylch Y Gader.

Mae'r cynllun wedyn yn golygu codi ysgol gymuned i blant rhwng 3 ac 11 oed ar safleoedd presennol ysgolion Brithdir a Dinas Mawddwy.

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod bod penderfyniad y cyngor llawn wedi dod ar ddiwedd misoedd o ymgynghori.

Yr ysgol aml-safle newydd fydd yn darparu addysg i ddalgylchoedd ysgolion presennol Brithdir, Dinas Mawddwy, Ieuan Gwynedd (Rhydymain) a Machreth (Llanfachreth).

'Gwaith pellach'

"Bydd trafodaethau pellach yn cael eu cynnal i ddatblygu cymuned dysgu gydol oes yn nhref Dolgellau, ac fe fydd gwaith pellach yn cael ei wneud ynglŷn â threfniadau addysg y dyfodol yn rhan orllewinol dalgylch y Gader," ychwanegodd y llefarydd.

Mewn rhan arall o'r sir, mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau i gau Ysgol Bryncrug, Ysgol Llanegryn ac Ysgol Llwyngwril er mwyn sefydlu ysgol ardal newydd yn Llanegryn.

Mae cynllun i gau Ysgol Aberdyfi ar Awst 31, 2013 hefyd wedi cael cefnogaeth Llywodraeth Cymru yn dilyn gwelliannau i Ysgol Pen y Bryn, Tywyn.

Fis diwethaf dywedodd y cynghorydd Liz Saville Roberts - sy'n gyfrifol am bortffolio addysg ar fwrdd Cyngor Gwynedd - fod cais cynllunio ar gyfer Ysgol Ardal Bro Dysynni hefyd wedi ei gyflwyno i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

"Bydd yr ysgol ecogyfeillgar newydd, a fydd wedi ei lleoli yn Llanegryn, yn darparu adnoddau addysgol o safon uchel sydd wedi eu cynllunio i gwrdd â gofynion cwricwlwm yr 21fed Ganrif," meddai.

"Bydd ardal ehangach Dysynni hefyd yn elwa o fuddsoddiad pellach o £2.5 miliwn i wella a moderneiddio Ysgol Pen y Bryn, Tywyn, Ysgol Dyffryn Dulas, Corris ac Ysgol Pennal."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol