Dim cysylltiad rhwng achos E. coli ac Ysbyty Singleton

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Cafodd yr uned famolaeth ei chau er mwyn cynnal profion

Mae penaethiaid iechyd wedi dweud nad oes cysylltiad rhwng achos posib E.coli a dau achos yn Ysbyty Singleton, Abertawe, fis diwethaf.

Bu farw dau fabi yn uned famolaeth yr ysbyty ac roedd un wedi cael y math ESBL o E.coli yn yr ysbyty a'r llall yn y gymuned.

Cafodd yr uned ei chau er mwyn cynnal profion ond fe agorodd yn llawn eto ddydd Mawrth.

Mae'r babi sy'n cael ei amau o fod â'r clefyd wedi ei eni ers dydd Sadwrn.

Dywedodd Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Dr Bruce Ferguson: "Pan oedd cyfyngiadau mewn grym fe gafodd profion eu cynnal ar gleifion am E.coli ESBL.

"Bydd y profion yn parhau am gyfnod byr ac nid yw'r profion wedi dangos unrhyw dystiolaeth o heintio pellach.

"Mae E.coli ESBL i'w weld yn naturiol mewn canran fach o'r cyhoedd ac yn y rhan fwyaf o achosion nid yw'n achosi niwed ac nid yw'r rhai sy'n cario'r haint yn dangos symtomau.

"Am fod yr haint yn bresennol yn y ffurf hon, rydym yn disgwyl y bydd nifer fechan o'r profion yn bositif.

"Ond os yw claf yn cael prawf positif am E.coli ESBL, nid yw hynny'n golygu o reidrwydd fod cysylltiad gyda'r achosion heintio blaenorol.

"Roedd yr E.coli ESBL yn yr achosion cynharach yn fath arbennig o'r haint.

"Does dim un o'r profion positif am E.coli ESBL yr un math â'r achosion blaenorol.

"Hefyd does dim un o'r cleifion yma wedi dangos unrhyw symtomau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol