Rhybudd: Eira i rannau o Gymru ddydd Gwener

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai'r glaw droi'n eira yn oriau mân fore Gwener

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi uwchraddio rhybuddion am eira mewn rhannau o Gymru fore Gwener.

Dywedodd swyddogion y gallai hyn effeithio ar deithio ac y gallai dros 10cm o eira ddisgyn ar dir uchel.

Mae'n bosib mai'r ardaloedd gwaethaf fydd Cymoedd y De, bryniau'r canolbarth, y Mynyddoedd Du a Bannau Brycheiniog.

Yn y cyfamser, mae teithwyr trenau rhwng Pen-y-bont a Chaerdydd yn wynebu ychydig o oedi wedi i fellt ddifrodi offer signalau ym Meisgyn.

Brynhawn Iau dywedodd Network Rail fod yr offer wedi eu trwsio ac y byddai gwasanaeth llawn cyn yr oriau prysur.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai glaw trwm droi'n eira yn gynnar fore Gwener.

Eirlaw sy'n fwyaf tebygol ar dir isel, ond dyw eira ddim yn cael ei ddiystyru.

'Ansicrwydd'

Dywedodd dyn tywydd BBC Cymru, Derek Brockway: "Ar sail gwybodaeth ddiweddaraf y Swyddfa Dywydd, tir uchel yn ne a chanolbarth Cymru fydd yn diodde' waethaf oherwydd eira ond, wrth gwrs, fe allai'r sefyllfa newid yn ddiweddarach ddydd Iau.

"Mae yna beth ansicrwydd o hyd am gyfeiriad gwasgedd isel sy'n gwaethygu ac yn symud i mewn o Fôr Iwerydd.

"Gallai newid cyfeiriad o rwng 50 a 100 milltir olygu gwahaniaeth mawr wrth feddwl am ba rannau o Brydain fydd yn cael glaw trwm, eira a gwyntoedd cryfion."

Bydd glaw yn Sir Benfro yn ymledu dros weddill Cymru nos Iau ac yn troi'n eirlaw ac eira ar ôl hanner nos.

Ger yr arfordir, bydd hwn yn aros yn law neu eirlaw ond fe allai droi'n eira dros y mewndir.

Gyrwyr

Mae rhybudd y Swyddfa Dywydd am eira bellach yn ambr (byddwch yn barod) mewn rhannau o Gymru gyda rhybudd melyn (byddwch yn ymwybodol) mewn rhannau eraill.

Mae'r rhybuddion yn ystyried pa mor debygol yw eira ac effaith y tywydd.

Gallai rhannau o'r canolbarth, cymoedd y de a Sir Fynwy weld cymaint â 2-5cm o eira.

Wrth i'r tywydd gaeafol barhau, mae'r heddlu yn cynghori gyrwyr i sicrhau fod ganddyn nhw ddigon o betrol yn eu ceir, bod batri eu ffôn symudol yn llawn a bod ganddyn nhw ddigon o ddillad cynnes sy'n atal dŵr, bwyd, dŵr a thortsh gyda nhw.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol