Gohirio penderfyniad yn achos cartref gofal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y penderfyniad ei ohirio

Mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu gohirio cynllun dadleuol i gau cartref gofal ar gyfer pobl hŷn.

Yr argymhelliad gerbron y cyngor ddydd Iau oedd cau Cartref Preswyl Hafod y Gest ym Mhorthmadog.

Bydd y mater yn cael ei ystyried eto ymhen chwe mis.

Bwriad Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai Eryri yw buddsoddi £6.5 miliwn mewn darpariaeth llety a gofal ar safle'r cartre.

Fe fydd y datblygiad yn cynnig cartref i unigolion, cyplau neu frodyr a chwiorydd sydd dros 55 oed ag anghenion llety a gofal.

Ond nos Lun roedd cyfarfod cyhoeddus yn erbyn cau'r cartref.

'Andwyol'

Dywedodd y Cynghorydd Tref a Sirol, Selwyn Griffiths, ddydd Llun: "Rhaid i gynghorwyr Gwynedd fod heb fymryn o amheuaeth y bydd cau'r cartref gofal ym Mhorthmadog yn andwyol i ddyfodol gofal ar gyfer pobl hŷn yr ardal."

Ond dywedodd y Cynghorydd Wyn Williams, Arweinydd Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd: "Rydw i'n grediniol fod hwn (buddsoddi £6.5m) yn gynllun cyffrous fydd yn cynnig cartrefi clyd a modern yn ogystal â gwasanaeth safonol a gofal da i bobl hŷn yn ardal Eifionydd.

"Rydym yn deall fod newid yn anodd a bod pobl yn gallu bod yn ddrwgdybus o bethau newydd ond rhaid i ni ddechrau meddwl rŵan am sut rydym eisiau i ofal pobl hŷn edrych yn y dyfodol wrth i'r boblogaeth hyn gynyddu ac i ddisgwyliadau pobl newid."

'Annerbyniol'

Yn ôl swyddogion y cyngor, hwn yw'r cyfle "i gael y gorau o ddau fyd" - cael byw yn annibynnol ar eu haelwyd eu hunain ond gyda'r tawelwch meddwl bod gofal a chefnogaeth ar gael ddydd a nos.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog, Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd: "Mae yna wrthwynebiad chwyrn a llwyr yn lleol i'r cynlluniau sydd yn gyfangwbl groes i ganlyniadau dau ymgynghoriad ar y mater.

"Ond mae arweinwyr Cyngor Gwynedd yn benderfynol o gau Hafod y Gest er gwaetha'r farn gyhoeddus ac i mi mae hynny'n hollol annerbyniol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol