Sylwadau 'allan o gyd-destun'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
CBAC: Wedi cynnal ymchwiliad trylwyr

Mae prif arholwr CBAC wedi dweud wrth bwyllgor Seneddol fod ei sylwadau gafodd eu cyhoeddi yn y Daily Telegraph wedi eu cymryd allan o'u cyd-destun.

Roedd y papur wedi honni ei fod wedi rhoi cyngor amhriodol i athrawon fel y gallai disgyblion wella eu graddau.

Dywedodd Paul Barnes wrth y pwyllgor nad oedd wedi torri unrhyw reolau.

"Pwrpas y seminar yn Llundain oedd rhoi cyngor ôl-gyfeiriol ar bapur 2011, rhoi canllawiau ar gyfer y dyfodol, a galluogi athrawon i ddeall y fanyleb newydd.

"Cafodd fy sylwadau eu golygu a'u cymryd allan o'u cyd-destun."

Dywedodd Prif Weithredwr CBAC, Gareth Pierce, wrth aelodau Pwyllgor Dethol Addysg San Steffan fod yr wybodaeth gafodd ei ffilmio gan y papur am gylch themâu cwestiynau arholiad eisoes yn gyhoeddus.

"Fy mhryder i oedd iaith a thôn annerbyniol y sylwadau," meddai.

"Roedd y cynnwys, y neges sylfaenol, yn gywir".

Seminarau

Roedd y Daily Telegraph wedi honni bod athrawon yn Lloegr wedi cael gwybodaeth mewn seminarau byrddau arholi am gwestiynau fyddai'n cael eu cynnwys mewn arholiadau Safon Uwch a TGAU.

Yr wythnos diwethaf fe gyhoeddodd CBAC fod dau arholwr wedi eu gwahardd o'u gwaith am y tro.

Mae'r Aelodau Seneddol hefyd yn holi prif weithredwyr tri o fyrddau arholi Lloegr.

Mae'r corff sy'n arolygu arholiadau yn Lloegr, Ofqual, a chynrychiolwyr y papur newydd wedi cael gwahoddiad i roi tystiolaeth gerbron y pwyllgor.

Dywedodd Graham Stuart AS, cadeirydd y pwyllgor: "Mae'r Telegraph wedi gwasanaethu'r cyhoedd wrth roi sylw i weithgareddau rhai arholwyr.

"Mae'r straeon yn frawychus ac mae yna awgrym o bosib fod angen newidiadau pellgyrhaeddol."

Trylwyr

Nos Fercher dywedodd CBAC eu bod wedi cynnal ymchwiliad trylwyr.

Mae'r corff arholi wedi casglu na fyddai effaith andwyol ar arholiadau'r corff yn y dyfodol yn sgil honiadau fod rhai uwch-arholwyr wedi rhoi "cyngor" i athrawon.

Dywedodd llefarydd eu bod yn cydweithio yn agos gydag ymchwiliadau yng Nghymru a Lloegr.

"Rydym am sicrhau athrawon, myfyrwyr a rhieni y gallan nhw fod yn gwbl hyderus yn safonau'r cymwysterau yr ydym yn eu cynnig," meddai.

"Mae'r rheoleiddwyr yn monitro'n drylwyr safon ein cymwysterau a'n hasesiadau."

Yn ôl yr ymchwiliad, ni fyddai athrawon ar y cwrs hyfforddi TGAU wedi cael mantais annheg oherwydd y "cyngor".

Roedd y papur newydd wedi honni iddyn nhw ffilmio arholwr yn dweud wrth athrawon ba gwestiynau i'w disgwyl mewn arholiad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol