Mwy o drafod ar ad-drefnu addysg Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunYn ystod yr haf bu rhieni, disgyblion ac athrawon yn protestio'n erbyn y cynlluniau i gau ysgolion

Mae cynghorwyr wedi pleidleisio i ail ddechrau trafodaethau cyhoeddus oherwydd pryder ynglyn â chynlluniau i ad-drefnu addysg uwchradd yn Sir y Fflint.

Cafodd y cynlluniau ad-drefnu eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf.

Yn ôl swyddogion addysg y sir mae tair ysgol uwchradd a nifer uchel o leoedd gwag - Ysgol Uwchradd Treffynnon, Ysgol Elfed ym Mwcle ac Ysgol John Summers yn Queensferry.

Wedi cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus yn ystod yr hydref, cafodd cais a gyflwynwyd i gynghorwyr ddydd Mercher yn ymwneud â newidiadau posib ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ei gymeradwyo.

Mae nifer o wahanol opsiynau ar gyfer yr ysgolion, gan gynnwys uno ysgolion John Summers a Chei Conna, cau dwy ysgol ac agor un newydd.

"Campws dysgu"

O dan y cynlluniau, mae 'na drafodaeth ynglŷn â chael ysgol ar gyfer plant 11-18 oed ar "gampws dysgu" yn lle Ysgol Uwchradd Treffynnon.

Byddai'r ysgol honno'n cynnig addysg gynradd cyfrwng Saesneg, ond ddim yn cynnwys darpariaeth Cymraeg na Phabyddol.

Ym Mwcle, un o'r opsiynau fyddai "cyd-leoli" ysgolion Westwood ac Elfed ar safle Ysgol Elfed, gan ddarparu addysg ar gyfer disgyblion 3-16 oed.

Fel rhan o'r newidiadau i'r cynlluniau gwreiddiol, mae cynnig i uno Ysgol Argoed, Mynydd Isa, ac Ysgol Uwchradd Elfed wedi'u rhoi o'r neilltu.

Roedd penaethiaid y cyngor wedi cyfadde' ym mis Awst mai "cymysg" oedd ymateb y cyhoedd i'r cynlluniau

Daeth yr ymgynghoriad cynta' i ben wedi i rai rhieni godi cwestiynau ynglŷn ag amseru'r cyfan dros wyliau'r haf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol