Mellt: Effaith ar deithwyr trenau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Ymddiheurodd Trenau Arriva Cymru am yr oedi

Mae miloedd o deithwyr trenau wedi wynebu oedi hir wedi i fellt daro signalau.

Ar un adeg roedd y rheilffordd rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr ar gau a bu raid i drenau deithio drwy'r Barri a Llanilltud Fawr.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru fod bysus yn cludo pobl oedd yng ngorsafoedd Pencoed, Llanharan a Phontyclun.

Ymddiheurodd y cwmni am yr oedi. "Mae peirianwyr yn asesu'r sefyllfa ond does dim modd dweud a fydd y lein ar agor ddydd Iau," meddai llefarydd brynhawn Mercher.

"Fe lwyddon ni i agor un trac rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ond mae'r broblem yn effeithio ar wasanaethau'r cwmni."

'Oedi hir'

Ar un adeg, meddai, roedd "oedi hir" ar nifer o wasanaethau i'r Cymoedd.

Hefyd mae oedi wedi effeithio ar deithwyr First Great Western i'r gorllewin.

Dywedodd y cwmni fod problem signal yn Craven Arms nos Fercher yn achosi oedi ar y lein rhwng Abertawe ac Amwythig.

Yn y cyfamser, mae nifer o ddamweiniau wedi bod ar y ffyrdd.

Ar un adeg nos Fercher roedd traffig yn araf yn Yr Orsedd ger Wrecsam ar y B5102 oherwydd damwain rhwng car a lori.

Yn Queensferry ar Heol Caer roedd oedi oherwydd damwain rhwng dau gar ac roedd oedi ym Mrynhoffnant, Ceredigion, ar yr A487 oherwydd damwain.

Am gyfnod roedd oedi hir ger Cyffordd 32 yng Nghoryton Caerdydd a'r dagfa hyd at Gyffordd 33 Gwasanaethau Gorllewin Caedryddd

Roedd oedi rhwng Penllergaer Cyffordd 47 yr M4 a Chyffordd 46 oherwydd damwain.

Cyfyngiadau

Roedd cyfyngiadau am gyfnod ar rai o ffyrdd Cymru oherwydd y gwynt - cyfyngiadau o 30 mya ar Bont Britannia, 40 mya ar Hen Bont Hafren, a 50 mya ar yr M4 rhwng Pont Abraham a Phont Hafren.

Ac roedd Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd yn Nyffryn Dyfrdwy Isaf o Langollen i Gaer ac yn ne Sir Benfro.

Hefyd roedd rhybuddion o lifogydd posib ar Afon Gwy ym Mhowys, Afon Wysg yn Sir Fynwy a Chasnewydd ac ar Afon Hafren uchaf ym Mhowys.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol