Gwrthod newidiadau i Gastell Conwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Nod y cynlluniau yw cynyddu nifer yr ymwelwyr i’r castell

Mae'n debyg na fydd cynlluniau i wella canolfan ymwelwyr Castell Conwy yn cael eu derbyn gan Cyngor Sir Conwy oherwydd pryderon ynglŷn â'r dyluniad ar gyfer y to.

Mae CADW, corff treftadaeth Llywodraeth Cymru, eisiau adeiladu mynedfa newydd i'r castell sy'n dyddio'n ôl i'r 13eg Ganrif.

Mae'n rhan o gynllun i ddenu mwy o ymwelwyr.

Ond mae adroddiad swyddogion y cyngor yn awgrymu gwrthod caniatâd cynllunio os nad yw CADW yn cynnig "cynllun addas ar gyfer y to".

"Ym marn y swyddogion, mae ffurf yr adeiladu a'r defnyddiau ar gyfer y to yn eithaf dramatig ac mewn gwrthgyferbyniad â'r adeilad presennol a chyd-destun ei amgylchfyd," meddai'r adroddiad.

"Fe fydd yn niweidiol i Safle Treftadaeth Byd, adeiladau graddedig a chymeriad yr Ardal Cadwraeth."

Mae CADW fel arfer yn ymgynghori ar newidiadau adeiladau hanesyddol.

Ond y tro yma CADW sy'n cyflwyno'r cais am y newidiadau ar ôl derbyn cyllid Ewropeaidd trwy'r Prosiectau Twristiaeth Treftadol.

Mae'r adroddiad ger bron pwyllgor y cyngor sir ar Ragfyr 14 yn dweud bod cynlluniau CADW "yn bwriadu creu mynedfa fwy croesawgar ac amlwg i'r canolfan ymwelwyr o faes parcio'r cyhoedd".

Ailfeddwl

Bydd y cynllun hefyd yn "datrys diffygion y canolfan ymwelwyr presennol ac felly am wella profiad yr ymwelwyr".

Ond mae cyrff megis y Cyngor ar gyfer Pensaernïaeth Brydeinig yn cytuno y dylai CADW ail-feddwl.

Yn ôl y cyngor, nid yw'r cynllun yn "canmol yr adeilad sy'n bodoli yn barod ac yn cyflwyno paled o ddefnyddiau sydd rywfaint yn estron yn yr amgylchedd".

"Nid ydyn nhw'n gwneud cyfraniad positif i amgylchfyd y cofadail hynafol rhestredig na chwaith i'r ymwelwyr sy'n nesáu at yr adeilad neu yn cerdded ar hyd waliau tref Conwy."

Mae'r adroddiad yn annog cynghorwyr Conwy i wrthod y cynnig cynllunio ond i drafod gyda CHADW ym mhellach ynglŷn â'r newidiadau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol