Tywydd gaeafol am ddiwrnod arall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Cesair ar yr M4 ger Coryton ddydd Mawrth

Wedi diwrnod gaeafol iawn ac amodau anodd i deithwyr ddydd Mawrth mae'r tywydd oer yn parhau.

Yn ôl arbenigwyr mae disgwyl llawer o gawodydd eto yn enwedig drwy Fôr Hafren a glannau'r de - cawodydd o law, cenllysg, eirlaw ac ychydig o eira hefyd.

Ond fydd yr eira yn disgyn ar dir sydd dros 200 met yn bennaf a disgwyl trwch o tua bum centimetr ar Fannau Brycheiniog, mynyddoedd y Cambrian, mynyddoedd y Berwyn ac Eryri.

Y rhybudd isaf posib am eira yw'r un sydd wedi ei gyhoeddi gan y Swyddfa Dywydd a does 'na ddim disgwyl iddo achosi trafferthion mawr.

Llifogydd posib

Mae 'na gyfyngiadau i deithwyr ar rai o ffyrdd Cymru oherwydd y gwynt.

Cyfyngiadau ar Bont Britannia o 30 mya; Hen Bont Hafren 40 mya ac mae 'na gyfyngiadau o 50 mya ar hyd yr M4 rhwng Pont Abraham a Phont Hafren.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi un rhybudd llifogydd a hynny yn Nyffryn Dyfrdwy Isaf o Langollen i Gaer.

Maen nhw hefyd wedi cyhoeddi 4 rhybudd am lifogydd posib, yn ne Sir Benfro, ar Afon Gwy ym Mhowys, Afon Wysg yn Sir Fynwy a Chasnewydd ac ar Hafren uchaf ym Mhowys.

"Fe fydd rhywfaint o heulwen rhwng cawodydd, yn enwedig yn y gogledd," meddai Rhian Haf, cyflwynydd tywydd a thraffig BBC Radio Cymru,

"Ond fydd hi'n dal yn oer iawn - y gwynt dal yn gryf, felly fydd 'na dipyn o ias.

"Fydd y tymheredd ddim uwch na saith selsiws, felly fyddwch chi angen y sgarff a'r het eto heddiw."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol