Tywydd: Mwy o rybuddion i yrwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cyser ar yr M4 ger Coryton

Mae gyrwyr wedi eu rhybuddio am amodau gyrru peryglus wrth i dywydd drwg ysgubo drwy Gymru.

Daeth glaw trwm a gwyntoedd cryfion i sawl rhan o'r wlad ddydd Mawrth, a dywed y Swyddfa Dywydd bod mwy ar ei ffordd.

Mae rhybudd gan y Swyddfa Dywydd am eira, ond y rhybudd isaf posib yw hwnnw a does dim disgwyl i hynny achosi trafferthion mawr.

Mae rhybudd am lifogydd ar saith afon, ac mae darogan llifogydd lleol yn ddiweddarach yn yr wythnos.

Yn y cyfamser bydd swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd yn gofalu am amddiffynfeydd ac yn symud unrhyw rwystrau allai achosi llifogydd.

Pontydd

Cafodd yr A477 Pont Cleddau ei chau am gyfnod hir i gerbydau uchel ond mae bellach wedi ailagor.

Cafodd yr M48 ar Bont Hafren ei chau i'r ddau gyfeiriad, ond mae honno bellach hefyd ar agor gyda chyfyngiadau.

Bu'r A55 ar Bont Britannia hefyd ar gau i gerbydau uchel oherwydd y gwyntoedd cryfion.

Cyhoeddodd Asiantaeth yr Amgylchedd 22 o rybuddion am lifogydd posib yn gynharach ddydd Mawrth, ond cafodd y nifer yna ei gwtogi i 7 erbyn diwedd y dydd.

Ond mae'r Asiantaeth yn rhybuddio y gallai tywydd glawog a stormus arwain at lifogydd lleol yn nes ymlaen yr wythnos hon.

Dywedodd llefarydd: "Mae rhybuddion am lifogydd ger yr arfordir ar gyfer gorllewin Ynys Môn a Phen Llŷn o ganlyniad i'r gwyntoedd cryfion o'r gorllewin.

"Mae'r rhagolygon yn addo mwy o law trwm a gwyntoedd cryfion, ac mae disgwyl i'r rheini gyrraedd Cymru ddydd Iau ac i mewn i ddydd Gwener.

"Gan fod y tir eisoes yn orlawn o ddŵr, gall afonydd ymateb yn gyflym i'r glaw, ac fe all hynny arwain at fwy o rybuddion am lifogydd."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol