Dechrau'r gwaith o adfywio Blaenau Ffestiniog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Bydd y gwaith ar y cynllun yn dechrau'n swyddogol ddydd Mercher

Mae gwaith ar brosiect sylweddol gwerth dros £4.5 miliwn i adfywio Blaenau Ffestiniog wedi cychwyn yn swyddogol.

Mae'r gwaith ar y datblygiad yn cynnwys newidiadau i ganol y dref, grantiau i adnewyddu siopau a chefnogi busnesau a marchnata.

Caiff y gwaith ei ariannu gan Gyngor Gwynedd, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, sy'n arwain ar Economi a Chymuned ar Gyngor Gwynedd, bod hwn yn brosiect pwysig ar gyfer y dref.

"Byddwn yn gwneud y mwyaf o adnoddau naturiol yr ardal - ei bobl, ei hiaith a'i thirwedd.

"Drwy wneud hyn rydym yn hyderus y gallwn newid y dref chwarel enwog yn gyrchfan o bwys i ymwelwyr a lleoliad siopa fywiog.

"Rwyf hefyd yn falch iawn mai fel rhan o'r amodau cymdeithasol arloesol a gafodd eu cynnwys yn y prosiect, bydd cwmnïau lleol yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith a bydd chwech o weithwyr lleol yn cael eu cyflogi fel prentisiaid tymor byr ac yn derbyn hyfforddiant."

Cyfnod cyffrous

Mae barn leol wedi bod yn hanfodol i'r gwaith o ddatblygu cynigion y prosiect ar gyfer gwella canol y dref, gyda'r grŵp adfywio lleol Blaenau Ymlaen yn chwarae rhan allweddol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Thomas, Cadeirydd Blaenau Ymlaen, ei bod yn gyfnod cyffrous iawn yn y dref.

"Mae datblygu'r prosiect wedi bod yn broses hir, o'r broses ymgynghori amrywiol, i ddiogelu'r cyllid a pharatoi cynlluniau manwl.

"Mae hi'n wych gweld y gwaith yn dechrau ac rydym yn edrych ymlaen at weld y cynlluniau yn cael eu gwireddu."

Yn dilyn proses dendro, dewiswyd Balfour Beatty i ymgymryd â'r gwaith, gyda Capita Symonds o Fae Colwyn yn goruchwylio'r prosiect.

Straeon perthnasol