Dwyn £53,000 oddi wrth gyngor

Cyhoeddwyd

Mae ditectifs sy'n ymchwilio i ddwyn £53,000 oddi wrth Gyngor Sir y Fflint wedi arestio dyn ar amheuaeth o dwyll.

Cadarnhaodd Heddlu Gogledd Cymru fod dyn 41 oed o Fwcle wedi ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Fe fydd cynghorwyr ddydd Mercher yn clywed bod archwiliad mewnol "yn helpu casglu tystiolaeth".

Cafodd y mater ei gyfeirio i swyddogion y cyngor ym mis Hydref ond does dim manylion pa adran gafodd ei heffeithio.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae hwn yn fater i Heddlu Gogledd Cymru."