Cynghorwyr o blaid cau uned awtistiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dros 300 yn rhan o ymgyrch ar wefan gymdeithasol Facebook

Mae cynghorwyr Sir y Fflint wedi pleidleisio i fwrw ymlaen â chynlluniau i gau canolfan arbennig i blant ag awtistiaeth.

Mae hyn er gwaetha protestiadau rhieni.

Roedd swyddogion y cyngor wedi argymell cau'r uned sy'n rhan o Ysgol Gymunedol Westwood ym Mwcle.

Mae'r Uned Dadansoddi Ymddygiad Cymwysedig yn cynnig therapi arbenigol un wrth un ar gyfer 10 o blant Sir y Fflint a Wrecsam.

Deellir bod dau o blant yno ar hyn o bryd.

Ddim yn fodlon

Yn gynharach yn y flwyddyn roedd dros 300 yn rhan o ymgyrch ar wefan gymdeithasol Facebook i gadw'r ganolfan ar agor.

Ond mae swyddogion addysg wedi dweud bod darpariaeth arall ar gael yn Ysgol Pen Coch, ysgol arbenigol yn Y Fflint.

Dywedodd y rhiant a'r llywodraethwr, Simon Johnson o Wrecsam, nad oedd yn fodlon ar sut y cafodd y cynigion eu llunio.

Mae wedi honni nad yw'r ganolfan wedi ei hyrwyddo'n ddigonol.

Dywedodd yr Athro Richard Hastings fod ymchwil Prifysgol Bangor yn bwrw amheuaeth ar honiadau swyddogion yr awdurdod.

"Mae'r adroddiad yn awgrymu nad yw rhai o'r sgiliau wedi cael eu datblygu fel y gobeithiwyd, a bod y sgiliau'r plant ddim wedi eu cyffredinoli - sef nad oedden nhw'n medru gwneud yr un pethau mewn sefyllfaoedd eraill," meddai ym mis Medi.

'Yn negyddol'

Ond mae'r adroddiad gerbron cynghorwyr ddydd Mawrth wedi dweud bod ymgynghoriad yn awgrymu nad oedd cau'r uned yn gysylltiedig gyda'r angen i lenwi llefydd yn Ysgol Pen Coch.

Ac mae'r adroddiad wedi dweud "na ddylai'r bwriad i gau gael ei ystyried yn negyddol mewn unrhyw ffordd ...

"Mae'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion gydag awtistiaeth yn Sir y Fflint a Wrecsam wedi datblygu ers i'r uned agor.

"Yng nghyd-destun hyn y mae'r cynnig i gau wedi ei wneud."

Fe fydd hysbysiad statudol i gau yn cael ei gyhoeddi.

Bydd unrhyw wrthwynebiad yn fater fydd yn cael ei drosglwyddo i Lywodraeth y Cynulliad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol