Beirniadu lletygarwch cwmni tobaco

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunFe wnaeth Mrs Gillan ymweld â Sioe Flodau Chelsea

Mae AS wedi beirniadu Ysgrifennydd Cymru am dderbyn lletygarwch gan gwmni tybaco.

Fe wnaeth Cheryl Gillan ymweld â Sioe Flodau Chelsea fel gwestai cwmni Japan Tobacco International.

Yn ôl AS Llafur Llanelli Nia Griffith roedd derbyn y fath gynnig yn amhriodol gan fod Llywodraeth Cymru yn ceisio lleihau nifer y bobl sy'n ysmygu.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru fod Mrs Gillan wedi ymweld â gerddi Cymreig ac nad oedd wedi derbyn y cynnig lletygarwch yn llawn.

Yn rhestr cofnodion Swyddfa Cymru mae cyfeiriad at "dau docyn i Sioe Flodau Chelsea gyda bwyd."

"Mae e'n gwestiwn i ofyn pam fod Ysgrifennydd Cymru yn credu ei bod yn briodol i dderbyn cynnig o'r fath gan gwmni tybaco rhyngwladol."

'Pa fudd?'

Mae Llywodraeth Cymru wrthi yn trafod cynnig i wahardd ysmygu mewn parciau chwarae, ysbytai a thir ysgol.

Mae ystyriaeth hefyd yn cael ei roi i wahardd ysmygu mewn ceir sy'n cludo plant.

"Hoffwn ofyn i Mrs Gillan amlinellu pa fudd bydd pobl Cymru yn ei gael o'r cyfarfod gyda Japan Tobacco.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru: "Tra ei bod hi wedi derbyn dau docyn, un iddi hi a'r llall ar gyfer swyddog, ni wnaeth hi dderbyn lletygarwch llawn oedd yn cael ei gynnig gan Japanese Tobacco International.

"Yn hytrach fe wnaeth elwa ar y cyfle i ymweld â chynnyrch o Gymru oedd yn cael ei arddangos yn y Sioe. "