E.coli: Uned famolaeth yn ailagor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Mae uned famlaeth Ysbyty Singleton ar agor o hyd ar gyfer genedigaethau arferol

Mae'r uned famolaeth yn Ysbyty Singleton wedi ailagor yn llwyr ar ôl i'r profion diweddara fethu a dod o hyd i'r math ESBL o E.coli.

Fis diwethaf bu farw dau fabi oedd wedi eu heintio.

Cafodd un ohonyn nhw ei groes heintio gyda E.coli tra yn yr ysbyty.

Roedd y babi a chysylltiad â thri achos arall o ESBL E.coli y tu allan i'r ysbyty.

Roedd un o'r rhain yn faban cynamserol, a fu farw ar ôl cael ei symud i'r uned yn Singelton.

Cafodd mesurau arbennig eu gosod ar yr uned, gyda dim ond genedigaethau arferol yn cael eu derbyn dros dro.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ddydd Mawrth na chafwyd hyd i unrhyw dystiolaeth bellach o groes heintio.

Mae'r ymchwiliad yn parhau i geisio darganfod sut y cafodd y babi a fu farw ei heintio yn yr ysbyty.

Mae adolygiad annibynnol hefyd yn cael ei gynnal.

Ymhlith y ddau fu farw roedd un yn fabi bum niwrnod oed, Hope Erin Evans o Aberdâr, fu farw ar ôl cael ei heintio yn yr ysbyty.

Bu farw babi cynamserol arall yn yr ysbyty ar ôl cael ei heintio yn y gymuned.

Mae'r math ESBL o E.coli yn ymwrthol i gyffuriau gwrthfiotig ac yn anodd ei drin.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol