Teledu lleol: Cyhoeddi lleoliadau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Bydd y trwyddedau cyntaf yn cael eu cyflwyno y flwyddyn nesaf

Mae Ofcom, y corff sy'n gyfrifol am gadw golwg ar ddarlledu, wedi cyhoeddi rhestr o 20 o leoliadau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer rhwydwaith o orsafoedd teledu lleol.

Mae dinasoedd Abertawe a Chaerdydd ymhlith yr 20, gyda'r nod o sefydlu'r gwasanaeth o fewn dwy flynedd.

Yn wreiddiol roedd 11 o drefi a dinasoedd yng Nghymru wedi gwneud cais ar gyfer y prosiect.

Bydd y gwasanaeth yn cynnwys newyddion, materion cyfoes ac adloniant.

Y nod yn ôl Adran Diwylliant a Chyfryngau San Steffan yw ateb "y galw go iawn" am fwy o raglenni lleol.

Yn ôl beirniad y cynllun mae'n anodd gweld sut y bydd teledu lleol yn cynnal ei hun yn fasnachol.

Bydd rhan o gost sefydlu'r gwasanaeth yn dod o'r drwydded deledu.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth San Steffan eu bod yn disgwyl i hysbysebion dalu am gynnal y gwasanaethau.

Yr 20 llleoliad sydd wedi eu dewis yw: Abertawe, Belfast, Birmingham, Brighton & Hove, Bryste, Caerdydd, Caeredin, Glasgow, Grimsby, Leeds, Lerpwl, Llundain, Manceinion, Newcastle, Norwich, Nottingham, Rhydychen, Plymouth, Preston, Southampton

Maes o law mae Ofcom hefyd wedi nodi 14 o leoliadau fyddai'n gallu cystadlu am drwyddedau yn y dyfodol.

Mae'r Wyddgrug (gan gynnwys Dinbych a Rhuthun) ymhlith yr 14, sydd hefyd yn cynnwys Middlesbrough, Maidstone, Aberdeen, Sheffield, Stoke-on-Trent, Ayr, Dundee, Caergrawnt, Efrog, Basingstoke, Guildford, Derry/Londonderry a Stratford-upon-Avon.

Straeon perthnasol