Archfarchnad: Cynnig ysgol newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r datblygwyr yn sôn am godi ysgol newydd

Dywed ymgyrchwyr yn y Gelli Gandryll y dylai Cyngor Powys bwyllo cyn dod i gytundeb ynglŷn â'r posibilrwydd o godi archfarchnad yn y dref.

Mae cwmni o ddatblygwyr yn cynnig codi archfarnad ar safle ysgol gynradd y dref, a chodi ysgol newydd yn ei le.

Mae'r rhai sy'n gwrthwynebu'r cynllun wedi sefydlu grŵp ymgyrchu.

"Tra rydym yn cydnabod fod angen gwell adnoddau ar gyfer plant y Gelli Gandryll, nid ydym yn deall pam mai codi arfarchand yw'r unig fodd o sicrhau hyn," meddai Andy Fryers, llefarydd ar ran grŵp Cynllun B ar gyfer y Gelli.

Dywedodd na ddylai'r Cyngor arwyddo Cytundeb Opsiwn heb iddynt yn gyntaf ymgynghori yn fwy gyda thrigolion lleol.

Cwmni datblygwyr Gaufron sy' tu cefn i'r cynllun.

Ymgynghori

Maen nhw'n dweud y byddant yn codi ysgol newydd sbon yn rhad ac am ddim ar safle gwahanol ar gyfer 240 o ddisgyblion.

Mae siambr fasnach y dre wedi dweud eu bod yn poeni am effaith archfarchnad newydd ar y brif stryd.

Ond yn ôl Gaufron mae'r ofnau yn ddi-sail.

Gwnaed cais i Gyngor Powys am sylw.

Dywedodd llefarydd ar ran Cynllun B fod yna ddiffyg ymgynghori ynglŷn â'r holl ddatblygiad.

Mae gan y Gelli boblogaeth o tua 1,500.

Stryd fawr

Yn ogystal â siop Co-operative fechan, mae'r stryd fawr yn cynnwys dau gigydd, dwy siop lysiau a delicatessen.

Mae yna archfarchnadoedd mwy yn nhrefi cyfagos Aberhonddu a Henffordd.

Dywedodd John Evans, Cadeirydd y Siambr Fasnach ei fod yn poeni am y datblygiad.

"Mae angen ysgol newydd, ond dylai hynny ddim bod ar draul ein stryd fawr," meddai.

Dywedodd Simon Hoare, llefarydd ar ran Gaufron, fod yna ormod o ddyfalu.

"Mae'r ymgyrchwyr yn mynd o flaen gofid wrth ddyfalu - maen nhw'n cymryd yn ganiataol mae'n rhaid mai Tesco sy'n dod i'r dref.

"Mae'r Co-operatvie yn ymwybodol o'r sefyllfa. Ac maen nhw wedi cysylltu â ni ac am gael gwybod mwy.

"Mae yna rhai o fewn y gymuned sydd â'r amser a'r penderfyniad i siopa yn y stryd fawr yn unig.

"Ond bydd eraill ar incwm isel sydd ddim â'r amser na'r gallu ariannol i siopa yn y fath fodd, ac maen nhw dibynnu ar archfarchnadoedd.

"Dwi ddim yn credu mai'n lle ni yw dweud fod un neu'r llall yn anghywir. Mae angen rhoi'r dewis i bobl".

Dydd Llun bydd cyngor Powys, y datblygwyr, y cyngor dref, llywodraethwyr yr ysgol, y Siambr Fasnach ac eraill yn trafod y prosiect.