Tywydd: Rhybudd mewn grym

  • Cyhoeddwyd
Hen Bont HafrenFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y draffordd dros Hen Bont Hafren wedi cau oherwydd y tywydd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi rhybudd bod llifogydd yn bosib yn Nyffryn Dyfrdwy Isaf rhwng Llangollen a Chaer.

Cafodd gyrwyr rybudd i fod yn ofalus wrth i lawr trwm ddisgyn yng Nghymru ddydd Mawrth.

Fe gyhoeddodd y Swyddfa Dywydd rybudd am drwch o eira ar dir uchel ac roedd yn wlyb iawn yn y rhan fwya' o lefoedd drwy'r dydd.

Oherwydd y gwynt cryf mae nifer o gyfyngiadau ar ffyrdd neu rai wedi cau.

Roedd Hen Bont Hafren yr M48 yn Sir Fynwy wedi cau i gerbydau yn llwyr a Phont Britannia wedi cau i gerbydau uchel a beiciau modur.

Roedd Pont Cleddau wedi cau am gyfnod i gerbydau uchel a beiciau modur.

Stormus

Fe wnaeth dŵr achosi trafferthion ar yr M4 rhwng Pont Abraham a Margam gyda chyfyngiadau o 50 milltir yr awr.

Ym Mhowys bu rhan o'r B4560 ar gau ar ôl i goeden ddisgyn rhwng Talgarth a Llangors.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd fe fydd hi'n parhau yn stormus drwy'r wythnos.

"Fe fydd y glaw trwm dros nos yn parhau am gyfnod," meddai Rhian Haf, cyflwynydd tywydd a thraffig BBC Radio Cymru, fore Mawrth.

"Mae disgwyl ysbeidiau sychach a chliriach, yn enwedig ar hyd glannau'r gogledd.

"Ond mae disgwyl rhwng 20 a 30 milimetr o law - dros fodfedd ar ben y glaw sydd wedi cyrraedd yn barod."

Dros fodfedd

Dywedodd fod dros fodfedd o law eisoes wedi syrthio ers 24 awr yng Nghapel Curig, Llyn Efyrnwy ac yn Eglwys Wen, Sir Benfro.

"Fe fydd y glaw yn troi'n eira ar fryniau uwchben rhyw 100 metr yn y gogledd," ychwanegodd.

"Fe fydd 'na eirlaw a chenllysg ar lefelau is a'r gwynt yn gryf iawn hefyd.

"Fe fydd y cawodydd yn parhau nos Fawrth, cawodydd o law taranau a gaeafol ar dir uchel."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol