Wrecsam: Cynghrair o blaid

  • Cyhoeddwyd
Y Cae RasFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yn wreiddiol, cynigiodd yr ymddiriedolaeth brynu'r clwb ym mis Gorffennaf.

Mae'r corff sy'n rheoli Cynghair Blue Square Bet wedi cymeradwyo'r penderfyniad i drosglwyddo perchnogaeth Wrecsam i Ymddiriedolaeth y Cefnogwyr.

Roedd cadarnhad ddiwedd mis Tachwedd y byddai'r clwb yn cael ei drosglwyddo i'r ymddiriedolaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran y cynghrair ddydd Llun: "Rydym yn dymuno'n dda i'r ymddiriedolaeth, gan obeithio bod ffactorau sydd wedi bod yn amlwg yn y blynyddoedd diwetha yn perthyn i'r gorffennol."

Mae cadeirydd yr ymddiriedolaeth Peter Jones yn dal i aros i glywed a fydd y cynghair yn ad-dalu bond o £250,000 gafodd ei dalu cyn dechrau'r tymor.

Mae'r arian yn cynnwys £130,000 yr oedd cefnogwyr wedi ei godi.

Yn wreiddiol, cynigiodd yr ymddiriedolaeth brynu'r clwb - oedd yn wynebu trafferthion ariannol difrifol - ym mis Gorffennaf.

Daeth perchnogion presennol y clwb - Ian Roberts a Geoff Moss - i gytundeb mewn egwyddor gyda'r ymddiriedolaeth ym mis Medi.

Ond ers hynny roedd nifer o bwyntiau wedi bwrw amheuaeth ar y ddêl a chyfreithwyr y ddwy ochr, a Chymdeithas Bêl-droed Lloegr, yn mynnu cael mwy o fanylion cyn cymeradwyo'r trosglwyddo.