Feto'n 'helpu swyddi yng Nghymru'

Cyhoeddwyd

Mae'r Prif Weinidog, David Cameron, wedi dweud y bydd ei feto ar gytundeb ynglŷn â'r ewro yn amddiffyn swyddi gwasanaethau ariannol yng Nghymru yn ogystal â'r Ddinas yn llundain.

Fe wfftiodd honiad Plaid Cymru ei fod yn "blaenoriaethu'r Ddinas" ar draul gweddill y Deyrnas Gyfunol.

Roedd Arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Elfyn Llwyd AS, wedi dweud bod 90,000 o filltiroedd sgwâr yn y DG ond bod Mr Cameron yn rhoi sylw i un filltir sgwâr, y Ddinas.

Dywedodd Mr Cameron: "Dwi'n meddwl am bobol yn y diwydiant gwasanaethau ariannol yng Nghaerdydd.

'Teg'

"Dwi'n meddwl am y banciau, y cymdeithasau adeiladu, y busnesau yswiriant ar draws Cymru.

"Mae angen iddyn nhw wybod bod rheoleiddio teg yn Ewrop ..."

Tra bod Mr Cameron yn dweud bod ei feto'n gywir, dywedodd Arweinydd yr Wrthblaid, Ed Miliband, fod penderfyniad y Prif Weinidog yn "drychineb ddiplomyddol".

Yn y Senedd yn Llundain beirniadodd Mr Llwyd y Dirprwy Brif Weinidog, am newid ei farn am yr uwchgynhadledd ym Mrwsel.

Ond dywedodd Mr Cameron fod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi cytuno beth fyddai'r safbwynt cyn yr uwchgynhadledd.