Morgannwg yn gwrthwynebu tîm Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mark Wallace o Forgannwg yn batio i Gymru yn erbyn Lloegr yng Nghaerdydd yn 2004

Mae Clwb Criced Morgannwg wedi dweud eu bod yn erbyn y syniad o sefydlu tîm criced o Gymru i fod yn rhan o gystadlaethau'r Cyngor Criced Rhyngwladol (ICC).

Cafodd deiseb ag arni 187 o enwau ei chyflwyno i bwyllgor deisebau'r Cynulliad Cenedlaethol, ac mae'r trefnwyr wedi ysgrifennu at Weinidog Chwaraeon Cymru, Huw Lewis, ac yn bwriadu cysylltu gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECCB), Morgannwg a Chwaraeon Cymru.

Ond dywedodd Alan Hamer o Forgannwg eu bod yn gwrthwynebu'r syniad yn llwyr.

Dywedodd y sir nad ydyn nhw'n bwriadu mynd i gyfarfodydd i drafod sefydlu tîm cenedlaethol, ac maen nhw'n pryderu y bydd cael tîm o Gymru yn peryglu eu gallu i gynnal gemau rhyngwladol yn Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd.

Mae Morgannwg yn poeni y gallai hynny gael goblygiadau ariannol difrifol i'r clwb.

Bydd Stadiwm Swalec yn cynnal un o brofion y Lludw rhwng Lloegr ac Awstralia yn 2015 ynghyd â phrawf yn erbyn Seland Newydd yn 2013.

Siroedd llai

"Mae Criced Morgannwg wedi dweud wrth Lywodraeth Cymru nad ydym yn cefnogi galwad i greu tîm criced i Gymru," meddai Mr Hamer.

"Byddai'n dod â diwedd i weld gemau rhyngwladol yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd gan gynnwys gêm y Lludw yn 2015.

"Byddai gan hynny oblygiadau ariannol difrifol i'r clwb, ac yn hynny o beth nid yw'n rhywbeth y byddwn am fod yn rhan ohono.

"Rydym hefyd wedi dweud wrth Lywodraeth Cymru fod Morgannwg fel unig dîm proffesiynol Cymru, yn cynrychioli Cymru i bob pwrpas drwy gystadlu ym Mhencampwriaeth y Siroedd, CB40 a T20, a bod safon y chwarae ar hyn o bryd yn llawer uwch na'r hyn sydd i'w weld gan wledydd ail reng yr ICC.

Eisoes mae gan Gymru dîm sy'n cystadlu mewn cystadlaethau i siroedd llai.

Rhwng 2002 a 2004, fe wnaeth tîm o Gymru chwarae gêm 50 pelawd yn erbyn Lloegr ym mis Mehefin.

Yn y gêm gyntaf, Cymru oedd yn fuddugol o wyth wiced. Ond enillodd Lloegr y ddwy arall cyn i'r ornest ddiflannu o'r calendr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol