Pensiynwr yn gwadu treisio plentyn

Cyhoeddwyd

Mae pensiynwr wedi pledio'n ddieuog i gyfres o gyhuddiadau o droseddau rhyw â phlant yn dyddio'n ôl i 1949.

Cafodd Reginald Davis, 77 oed, ei gyhuddo o 16 o droseddau, gan gynnwys sawl achos o dreisio plentyn o dan 12 oed.

Roedd y dyn, gafodd ei estraddodi o Awstralia ym mis Medi, yn Llys y Goron Southwark fore Llun.

Wrth i'r cyhuddiadau gael eu darllen, dywedodd: "Dieuog, syr" yn acen Awstralia.

Dywedodd y Barnwr Alistair McCreath wrth yr erlynydd Hanna Llewellyn-Waters: "Mae rhai o'r honiadau hyn bron mor hen â finnau.

"Mae'r diweddaraf 28 mlynedd yn ôl a'r cynharaf yn 1949."

Atebodd yr erlynydd: "Cafodd hynny ei ystyried yn fanwl cyn y broses estraddodi."

Newid

Cafodd Davis ei arestio ym mis Gorffennaf yn Wanneroo ger arfordir gorllewinol Awstralia.

Mae'n wynebu pedwar cyhuddiad o dreisio plentyn, tri o ymgais i dreisio, wyth o ymosod yn anweddus ac un o annog plentyn i gyflawni gweithred anweddus iawn.

Mae mwyafrif y cyhuddiadau'n ymwneud â throseddau yn y pumdegau ond honnwyd i'r ymosodiadau barhau tan 1973.