Cymeradwyo ail ran Ysbyty Plant Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe agorodd rhan gyntaf yr ysbyty yn 2005 ac mae disgwyl i'r holl waith gael ei orffen erbyn 2015

Mae'r caniatâd wedi ei roi ar gyfer ail ran Ysbyty Plant Cymru yng Nghaerdydd.

Mae'r cynllun yn werth £63.8 miliwn a Llywodraeth Cymru wedi addo arian ar gyfer wardiau, adnoddau gofal dwys a phedair theatr newydd.

Fe agorodd yr ysbyty pedair ward ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru yn ardal Y Mynydd Bychan yn 2005.

Ond roedd rhaid datrys problemau ariannol cyn i'r cam nesaf gael ei ganiatáu.

Bydd adran cleifion allanol ac adran radioleg yn cael eu creu, y gwaith yn dechrau'n syth ac yn cael ei orffen erbyn 2015.

Wrth ymweld â'r adeilad pum llawr dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Lesley Griffiths, ei bod yn gobeithio y bydd y safon yn fyd eang.

Apêl

"Mae rhan gyntaf yr ysbyty wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau miloedd o blant ar draws Cymru, yn cynnig gofal gwych a chefnogaeth i deuluoedd," meddai.

"Bydd yr ail ran yn golygu y bydd plant a phobl ifanc yn cael gofal mewn adeilad modern pwrpasol ac fe fydd mwy o wasanaethau ar eu cyfer yng Nghymru."

Yn ogystal fe fydd 'na glinig llygaid, clinig deintyddol, adnoddau i rieni ac adnoddau addysgu.

Dywedodd Cadeirydd Apêl Arch Noa, yr apêl gododd arian ar gyfer yr ysbyty, ei fod yn falch iawn.

"Gyda'r adnoddau allweddol, fe fydd plant Cymru yn cael y gofal iechyd gorau posib," meddai Lyn Jones.

"Dyma'r anrheg Nadolig orau bosib."

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, David Francis: "Mae cymeradwyo'r cynllun busnes llawn yn benllanw dros 10 mlynedd o waith y bwrdd a'i ragflaenydd, Llywodraeth Cymru, ac, wrth gwrs, Apêl Arch Noa sydd wedi gweithio'n ddiflino i sicrhau bod y rhan gyntaf yn dwyn ffrwyth."

Ychwanegodd prif weithredwr y bwrdd, Jan Williams, eu bod yn ymroddedig i weithio yn agos gyda Llywodraeth Cymru ac Apêl Arch Noa i greu adnoddau o safon fydeang.

Mae'r rhan gyntaf yn cynnwys 25 gwely mewn wardiau meddygol ac 16 gwely mewn ward canser i blant.

Costiodd £9 miliwn - hanner y cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru a'r gweddill wedi ei gasglu gan yr apêl.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol