Esgob Bangor yn cymharu Cymru a Phalestina yn ei neges Nadolig

  • Cyhoeddwyd

Mae Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andrew John, wedi cyhoeddi ei neges Nadolig.

Ynddo, mae'n cymharu teimladau pobl Cymru oherwydd toriadau a diswyddiadau i sefyllfa pobl ym Mhalestina.

Dywedodd yn ei neges ei fod wedi teithio i Lan Orllewinol Yr Iorddonen yn gynharach eleni a gweld "gweithredoedd sy'n warthus o anghyfiawn bob dydd".

Dywedodd y gallai hyn atseinio gyda phobl Cymru oherwydd eu sefyllfa nhw.

Ond mae'n dweud mai neges o obaith sydd yn stori'r Nadolig - "y gobaith i gario 'mlaen, lle y gallwn ddysgu i ofalu am anghenion eraill a dathlu rhodd fwyaf Duw".

Bydd yr Esgob John yn traddodi ei neges yn agosach at y Nadolig yng Nghadeirlan Bangor.

Neges yn llawn

Dyma'r neges yn ei chyfanrwydd :-

"Roedd y geiriau wedi eu chwistrellu â phaent - "Gall y dwylo sy'n adeiladu hefyd ddymchwel".

"Yn y rhan fwyaf o leoedd, fe fyddech chi'n meddwl mai gwaith fandaliaid oedd hyn. Ond geiriau o obaith a hiraeth yw'r rhain.

"Dyma Lan Orllewinol Palestina, a'r mur sy'n rhannu teuluoedd a chymunedau.

"Yn gynharach eleni, fe wnes i ymweld â'r ardal i weld sut beth oedd bywyd yn "nhir gobaith" fel mae'n cael ei adnabod.

"Fe welais bobl yn wynebu caledi ac yn profi gweithredoedd sy'n warthus o anghyfiawn bob dydd.

"Efallai bod hyn yn atseinio fwy i ni eleni oherwydd ein sefyllfaoedd ni ein hunain.

"Dros y Nadolig, fe fydd llawer o bobl yn medru uniaethu gyda hyn yng Nghymru. Rydym yn clywed am doriadau, colli swyddi ac ati ac fe all bywyd ymddangos yn llwm iawn.

"Ond mewn gwirionedd dydyn ni ddim heb obaith. Dyma'r byd y cafodd Iesu ei eni iddo gyda'i holl ansicrwydd a'i holl greulondeb.

"Fe ddangosodd yr Iesu sut beth y gallai bywyd gyda Duw fod - nid sefyll o'r neilltu oddi wrth broblemau bywyd, ond y gellir dod o hyd i'n dyheadau a llawenydd ynddo Ef.

"Dyma yw gwir ystyr y Nadolig - darganfod bod Duw yn agosach atom nag yr oeddem wedi ei gredu erioed.

"Dyma le y byddwn yn canfod y gobaith i gario 'mlaen, lle y gallwn ddysgu i ofalu am anghenion eraill a dathlu rhodd fwyaf Duw.

"Nadolig bendigaid iawn i chwi oll."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol