Alex Jones wedi gadael Striclty Come Dancing

  • Cyhoeddwyd
Alex Jones a James JordanFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Alex Jones a James Jordan yn dawnsio dwywaith nos Sadwrn

Mae'r Gymraes Alex Jones wedi gadael cyfres Strictly Come Dancing.

Llwyddodd cyflwynwraig The One Shoe i gyrraedd y rownd gynderfynol.

Ond gyda dau o'r pump yn gadael nos Sul fe ddaeth cyfnod Jones ar y gyfres i ben.

Bu hi'n dawnsio gyda James Jordan yn ystod y gystadleuaeth ac wedi dwy ddawns nos Sadwrn roedd hi ar waelod y rhestr.

Doedd pleidleisiau ffôn y cyhoedd ddim yn ddigon i sicrhau y byddai Jones yn cael mynd i'r rownd derfynol yn Blackpool.

Yn ogystal â hi fe adawodd Holly Valance y gystadleuaeth nos Sul gyda Harry Judd; Jason Donovan a Chelsee Healey yn mynd drwodd i'r rownd derfynol y penwythnos nesaf.

Wrth adael y gystadleuaeth dywedodd Jones ei bod wedi cael "profiad anhygoel!.

Nos Sadwrn fe wnaeth Jones ddawnsio'r Waltz a'r Salsa.

Dywedodd bod ei chyfnod ar y sioe wedi bod "yn wych" ac eithrio camgymryd ei chwith a'i dde yn achlysurol wrth ddawnsio.

"Dwi wedi caem amser arbennig a phan fyddai'n hen a'm gwallt yn llwyd fe fyddai'n edrych yn ôl ar fy nghyfnod a meddwl ei fod yn amser gwych."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd James Jordan bod Jones wedi bod yn arbennig iawn

Fe wnaeth Jordan ganmol ei hymroddiad.

"Pe tae yna dlws ar gyfer y dawnsiwr sydd wedi gwella mwya', yn ddi-os fe fyddet ti'n ennill hwnnw.

"Fe hoffwn ychwanegu bod pwy bynnag fydd yn cael y cyfle i weithio efo ti yn y dyfodol yn lwcus iawn iawn.

"Ti wedi bod yn wych i gyd-weithio efo ac mae hi wedi bod yn bleser."

Roedd Jones yn cystadlu gyda dau arall â chysylltiad â Chymru, y pêl-droediwr Robbie Savage a adawodd yr wythnos diwethaf a Russell Grant, sy'n byw ym Maentwrog, a adawodd dair wythnos yn ôl.

Hefyd gan y BBC