BT: 'Band eang cyflymach i gartrefi'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed arweinwyr busnes bod cysylltiad cyflym iawn yn hanfodol

Bydd bron 175,000 o gartrefi a busnesau Cymru yn cael cysylltiad band eang cyflymach.

Mae'r newid yn rhan o gynllun gan gwmni BT gwerth £2.5 biliwn i osod cysylltiad ffibr fydd yn cael ei gwblhau erbyn y flwyddyn nesaf.

Mae'r lleoedd fydd yn elwa o'r cynllun yn cynnwys Wrecsam, Casnewydd, Pontypridd, Prestatyn a rhannau o Gaerdydd ac Abertawe.

Dywed arweinwyr byd busnes fod cael cysylltiad band eang cyflym iawn yn hanfodol.

Mae'r cynllun yn golygu creu band eang ar gyflymder o rwng 40 a 100 Mb/s (Mega bits yr eiliad).

Y cyflymder presennol ar gyfartaledd yn y DU yw 6.8 Mb/s.

Bydd y cynlyn naill ai'n defnyddio technoleg FTTP, sy'n mynd â cheblau ffibr yn syth i gartrefi, neu FTTC, sy'n arafach gan ei fod yn mynd â'r ceblau i flwch ar y stryd cyn defnyddio ceblau copr i fynd â'r cysylltiad i gartrefi.

Beirniadaeth

Dywedodd cyfarwyddwr BT yng Nghymru, Ann Beynon: "Bydd croeso i fand eang cyflym iawn gan deuluoedd gan y bydd yn gwella safon bywyd ac yn agor drysau i gael mynediad cyflym i wybodaeth a gwasanaethau.

"Mewn un cynnig, fe fydd gan gwmnïau bach a chanolig eu maint fynediad i gyflymder busnesau mawr ar gost llawer is fydd yn caniatáu iddyn nhw ddod o hyd i farchnadoedd newydd gan roi hwb i greu swyddi a bod yn fwy cystadleuol."

Yn y gorffennol, fe fu beirniadaeth bod ardaloedd gwledig yn cael eu hanghofio, ond mynnodd Ms Beynon na fyddan nhw'n dioddef.

"Rydym wedi dweud y bydd angen partneriaeth gyda'r sector cyhoeddus i ddarparu cysylltiad i dechnoleg newydd," meddai Ms Beynon wrth ddweud bod y cwmni'n profi technolegau eraill hyd yn oed os nad yw cysylltiad ffibr ar gael.

Dywedodd pennaeth Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru, Robert Lloyd Griffiths, bod cysylltiad band eang cyflym yn hanfodol.

"Mae'n rhoi mantais gystadleuol i fusnesau mewn marchnad brysur, ac yn darparu marchnadoedd newydd gyda'r potensial am swyddi newydd mewn cyfnod economaidd heriol."