Cytuno i uno Coleg Llandrillo a Choleg Menai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Y bwriad yw uno'n ffurfiol yn Ebrill 2012

Mae Coleg Llandrillo a Choleg Menai wedi cytuno i uno, gan greu'r corff addysg bellach fwyaf yng Nghymru.

Fe fydd Grŵp Llandrillo-Menai yn addysgu 34,000 o fyfyrwyr yn flynyddol.

Caiff yr 'achos dros uno' ei gyflwyno'n llawn i Lywodraeth Cymru am Gymeradwyaeth Gweinidogaethol yn gynnar ym mis Ionawr 2012.

Y bwriad yw uno'n ffurfiol yn Ebrill 2012.

'Manteision sylweddol'

Yn ôl y ddau goleg: "Byddai hyn yn ddatblygiad sylweddol o ran addysg a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru, a byddai'n esgor ar gyfleoedd newydd i'r ddau goleg.

"Mae'r ddau gorff llywodraethu wedi derbyn y cysyniad o uniad o fewn strwythur Grŵp â brwdfrydedd, gan y bydd yn diogelu hunaniaeth dau goleg cryf a llwyddiannus a hefyd yn cynnig cyfleoedd newydd a fydd yn dod â manteision sylweddol i'r staff, y dysgwyr a chymunedau ledled Canolbarth a Gogledd-Orllewin Cymru".

Darparodd Coleg Llandrillo ar gyfer 72,202 o gofrestriadau yn 2010/11 a oedd yn cynrychioli 21,561 o fyfyrwyr. Mae'r nifer cofrestriadau yn un o'r mwyaf yng Nghymru, gan gynnwys pob lefel o ddarpariaeth o lefel mynediad i addysg uwch.

Ar hyn o bryd mae Coleg Llandrillo Cymru yn cyflogi 1,434 o staff, 567 ohonynt yn llawn-amser.

Yn 2010/11 roedd trosiant y Coleg yn £47 miliwn, gan sicrhau gweddillion gweithredol o £1.5 miliwn.

£24 miliwn

Mae Coleg Menai yn darparu ar gyfer oddeutu 20,000 o gofrestriadau'n flynyddol ac mae dysgwyr yn astudio ar gyrsiau o lefel Mynediad i lefel Addysg Uwch.

Mae'r Coleg yn cyflogi 573 o staff, ac mae ganddo drosiant blynyddol o £24 miliwn.

Yn 2010/11, gwnaeth y Coleg weddill gweithredol o £1 miliwn.

Bydd y ddau goleg yn cadw eu henwau presennol ar eu safleoedd.

Y llynedd cafodd y broses o uno Coleg Meirion Dwyfor a Choleg Llandrillo ei chwblhau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol