Galw pennaeth CBAC i ateb honiadau o flaen ASau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Gareth Pierce yn ateb cwestiynau'r pwyllgor

Mae Pwyllgor Addysg San Steffan wedi galw am gyfarfod arbennig er mwyn i arweinwyr byrddau arholi ateb honiadau a ymddangosodd mewn papur newydd yr wythnos yma.

Fe fydd y pwyllgor arbennig yn cyfarfod ddydd Iau Rhagfyr 15.

Dydd Iau fe ymddangosodd adroddiadau ym mhapur newydd y Daily Telegrph oedd yn honni bod arholwyr byrddau wedi torri rheolau.Yn eu plith roedd arholwyr o CBAC, prif fwrdd arholi Cymru.

Ymhlith y rhai fydd yn cael eu galw i roi tystiolaeth i'r Aelodau Seneddol y bydd Gareth Pierce, Prif Weithredwr CBAC.

Mae papur newydd y Daily Telegraph wedi honni bod athrawon yn Lloegr wedi cael gwybodaeth mewn seminarau byrddau arholi am gwestiynau fyddai'n cael eu cynnwys mewn arholiadau Safon Uwch a TGAU.

Dywedodd y bwrdd arholi yng Nghaerdydd fod yr honiadau amdanyn nhw'n cyfeirio'n benodol at sesiwn hyfforddi undydd ar fanyleb TGAU Hanes CBAC.

Tystiolaeth

Honnodd y papur eu bod wedi ffilmio arholwr CBAC mewn seminar yn rhoi gwybodaeth am gwestiwn gorfodol ac iddo ddweud bod yr hyn yr oedd yn ei wneud yn "dwyll".

Hefyd yn rhoi tystiolaeth y bydd Andrew Hall, Prif Weithredwr AQA; Mark Dawe, Prif Weithredwr OCR a Rod Bristow, Llywydd Pearson UK (ar ran Edexcel).

Mae cynrychiolwyr o'r Daily Telegraph ac Ofqual, rheoleiddwyr cymwysterau addysgol yn Lloegr, wedi eu gwahodd i roi tystiolaeth.

"Rydym yn cynnal ymchwiliad i fyrddau arholi, yn edrych ar unrhyw wrthdaro buddiannau a'r angen am adolygiad," meddai'r Aelod Seneddol Graham Stuart, Cadeirydd y Pwyllgor.

"Mae'r Telegraph wedi cynnal gwasanaeth cyhoeddus yn datgelu'r hyn y mae rhai uwch arholwyr yn ei wneud.

"Mae'r straeon yn sioc ac yn awgrymu'r angen am newidiadau radical."

Dywedodd y byddai'r pwyllgor yn holi penaethiaid y byrddau arholi gan gynnwys y cyrff rheoleiddio i weld sut y gallai hyn fod wedi digwydd a sicrhau na fydd yn digwydd eto.

Fe fydd y sesiwn yn un cyhoeddus.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol