Ymchwilio i wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Rhieni â phlentynFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pwyllgor am sichrau bod y broses fabwysiadu yn lleihau'r straen ar blant a darpar deuluoedd

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi dechrau ymchwiliad newydd a fydd yn archwilio sut y caiff gwasanaethau mabwysiadu eu darparu yng Nghymru.

Bydd yr ymchwiliad yn ymdrin â materion fel y broses o asesu darpar rieni; yn canfod unrhyw ffactorau sy'n rhwystro pobl rhag mabwysiadu ac y dylid eu dileu ac yn ystyried y cymorth a roddir i deuluoedd sy'n mabwysiadu.

Bydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc yn gofyn am farn sefydliadau ac unigolion perthnasol yng Nghymru, gan gynnwys y rheini sydd â phrofiad personol o'r broses fabwysiadu.

'Oedi diangen'

Dywedodd Christine Chapman, Cadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, bod y broses o fabwysiadu yn gallu cynnwys rhai o'n plant mwyaf bregus.

"Mae'r Pwyllgor wedi dewis cynnal yr ymchwiliad hwn gan ei fod yn credu bod achosion o oedi diangen, sy'n rhoi gormod o straen ar blant a darpar deuluoedd," meddai.

"Mae'n bwysig ein bod yn casglu barn pobl sydd wedi dod i gysylltiad uniongyrchol â'r broses fabwysiadu, gan mai eu lles hwy fydd wrth galon ein casgliadau a'n hargymhellion.

"Felly, byddwn yn annog unrhyw un sydd â phrofiad o'r fath i gymryd rhan a dweud eu barn wrthym.

"Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi newidiadau i wasanaethau mabwysiadu ar waith ar hyn o bryd, ac yn ei rhaglen ar gyfer y pum mlynedd nesaf mae wedi cyflwyno cynlluniau i greu un asiantaeth mabwysiadu genedlaethol.

"Rydym fel Pwyllgor yn awyddus i gynnal yr ymchwiliad pwysig hwn yn awr gan obeithio y bydd ein canfyddiadau yn helpu i lywio'r polisi mabwysiadu yn y dyfodol, ac yn helpu i gael gwared ar rywfaint o'r straen diangen sydd ar bawb sy'n ymwneud â'r broses fabwysiadu."

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyfrannu tystiolaeth at yr ymchwiliad anfon e-bost at CYPCommittee@wales.gov.uk, neu ysgrifennu at: Clerc y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol