Angladd milwr o'r Cymoedd a fu farw yn Afghanistan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Richard Scanlon yn 31 oed

Cafodd angladd milwr a gafodd ei ladd ym mis Tachwedd yn Afghanistan ei gynnal ddydd Sadwrn.

Bu farw Richard Scanlon, 31 oed o Rymni, Sir Caerffili, wedi i'r cerbyd yr oedd yn teithio ynddo gael ei daro gan ffrwydrad yn ardal Yakchai yn ardal Nahr-e-Saraj.

Cafodd ei angladd ei gynnal am 12pm ddydd Sadwrn yng Nghapel Bedyddwyr Penuel, Rhymni.

Cafodd milwr arall, y Lefftenant David Boyce, 25 oed o Welwyn Garden City yn Sir Hertfordshire, ei ladd yn yr un digwyddiad ar Dachwedd 17.

Roedd y milwyr yn aelodau o Fataliwn Cyntaf Gwarchodlu Dragwniaid Y Frenhines.

Cafodd yr angladd ei gynnal gan y Tad Mark Owen a'r Is-Gyrnol Steven Griffith.

Roedd y gladdedigaeth yn dilyn y gwasanaeth ym Mynwent Rhymni.

Poblogaidd

Mae ei deulu wedi talu teyrnged i "gymeriad arbennig".

Ar drothwy'r angladd fe wnaeth ei deulu dalu teyrnged arall iddo.

Cafodd ei eni yn 1980 yn Yr Almaen cyn i'w deulu ddychwelyd pan oedd yn ifanc iawn i fyw i Rymni.

"Roedd Richard yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Rhymni Uchaf a thrwy gydol ei gyfnod yno roedd yn ddisgybl poblogaidd a oedd yn cael ei barchu gan ei athrawon.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Trigolion Rhymni yn dangos eu parch

"Fe wnaeth nifer o ffrindiau a oedd yn ffrindiau oes.

"Ei uchelgais ar ôl gadael yr ysgol oedd ymuno â'r fyddin ac yn 1998 fe wnaeth ymuno gyda Gwarchodlu Dragwniaid Y Frenhines.

"Ar unwaith, roedd yn aelod poblogaidd a fu'n gwasanaethu yn Bosnia ac Irac cyn cymryd amser o'r fyddin i ddilyn gyrfa arall."

Yn ôl ei deulu, roedd Mr Scanlon - a oedd yn cael ei adnabod fel Shag - wedi gweithio mewn archfarchnad ym Merthyr cyn dychwelyd i'r fyddin.

Balch

"Er iddo fwynhau ei amser yn yr archfarchnad, roedd ei galon yn dal yn y fyddin.

"Roedd yn berson unigryw a oedd yn byw ei fywyd i'r eithaf gan fwynhau cymdeithasu a mwynhau ei ddiod.

"Pan na fyddai yn y fyddin fe fyddai'n dychwelyd at ei deulu gan dreulio'r rhan fwyaf o'i amser gyda'i fam a'i chwaer yn ogystal ag ymweld â chyfeillion agos."

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ei angladd ei gynnal yng Nghapel Bedyddwyr Penuel, Rhymni.

Ychwanegodd ei deulu eu bod yn falch iawn ohono a'r gwaith yr oedd yn ei wneud.

"Fe fyddwn yn ei golli ac rydym yn cael cysur ei fod yn cael ei barchu a'i garu gan bawb oedd yn ei adnabod.

"Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn am y cydymdeimlad a'r gefnogaeth hael a gafwyd yn ystod cyfnod anodd i bawb.

"Rydym eisiau diolch i bawb yng nghymuned Brize Norton am ddangos parch wrth i gorff Richard ddychwelyd yn ôl adref."

Mae'n gadael ei fam Cherry, ei lys-dad Robert, ei chwiorydd Lisa ac Emma a'i nai Thomas, ac mae'n gadael ei dad Ray, ei lyschwaer Lauren a llysfrawd Ryan.

Straeon perthnasol